Guia docente 2015_16
Facultade de Filoloxía e Tradución
Grao en Linguas Estranxeiras
 Materias
  Segundo idioma estranxeiro IV: Francés
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Resolución de problemas e/ou exercicios de forma autónoma Tres exercicios de comprensión/expresión escrita (50% da nota); un traballo a partir dunha lectura obrigada (20% da nota). 70 CB3
CB4
CE1
CE3
CE5
CE6
CE8
CE10
CT1
CT3
CT4
Probas de resposta longa, de desenvolvemento Examen de comprensión/expresión escrita. 30 CB3
CB4
CE1
CE3
CE5
CE6
CE8
CE10
CT1
CT3
CT4
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

NOTA BENE

--- A principio de curso indicarase unha obra de lectura obligatoria.

- Primeira edición das actas: A avaliación será continua:

-- Nota final: suma ponderada das notas de todas as probas.

-- Plaxio (parcial ou total) : Implica 0. O descoñecemento non exime de responsabilidade.

-- Traballo non entregado: Implica 0.

Datas entregas de traballos : mediados de outubro, mediados de novembro, final de semestre

Data examen final : ultima quincena semestre.

Avaliación única: examen teórico/práctico (100% da nota, ultima quincena do semestre)  para alumnos que suspendan a avaliación continua et para alumnos que non se acollan a avaliación continua.

- Segunda edición das actas: Os
alumnos que non superen a materia na primeira edición das actas farán
en xullo unha proba final que contará coma un 100% da nota.

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000