Guia docente 2015_16
Facultad de Filología y Traducción
Grao en Linguas Estranxeiras
 Materias
  Pronunciación do primeiro idioma estranxeiro: Inglés
   Bibliografía. Fontes de información

A continuación figura a listaxe de bibliografía básica. O alumnado disporá da listaxe de material práctico de pronuncia e de páxinas web o comezo do curso na plataforma Tema.


a) Libros de texto obrigatorios:

Cruttenden, A. (2014). Gimson’s Pronunciation of English. 8th ed. London: Hodder & Stoughton.

Smith, J. & A. Margolis (2012). Pronunciation. Study Book. Reading: Garnet.

 

b) Libros de texto recomendados:

Alcaraz, E. & B. Moody (1999). Fonética inglesa para españoles: teoría y práctica. Alcoy: Marfil.

Ashby, M. (2011). Understanding Phonetics. London: Hodder Arnold.

Ashby, M. & J. Maidment (2005). Introducing Phonetic Science. Cambridge: C.U.P.

Bauman-Waengler, J. (2008). Introduction to Phonetics and Phonology: From Concepts to Transcription. Allyn & Bacon.

Buckledee, S. (2007). Necessary Noises: An Introduction to English Phonology. Suffolk: Abramis.

Brown, G. (1990). Listening to Spoken English. 2nd ed. London: Longman.

Carr, P. (2013). English Phonetics and Phonology. An Introduction. 2nd ed. Oxford: Wiley-Blackwell.

Collins, B. & I.M. Mees (2013). Practical Phonetics and Phonology: A Resource Book for Students. 3rd ed. London: Routledge.

García Lecumberri, M.L. & J.A. Maidment (2000). English Transcription Course. London & New York: Arnold.

Giegerich, H.J. (1992). English Phonology: An Introduction. Cambridge: C.U.P.

Gómez-González, M.A. & T. Sánchez-Roura (January 2016). English Pronunciation for Spanish Speakers: From Theory to Practice. Berlin: Mouton de Gruyter.

Gussenhoven, C. & H. Jakobs (2011). Understanding Phonology. 3rd ed. London: Hodder Arnold.

Gut, U. (2009). Introduction to English Phonetics and Phonology. Frankfurt a.M.: Peter Lang.

Harbers, H.M. (2012). A Phonetics Workbook for Students. Building a Foundation for Transcription. Pearson.

Hughes, A., Trudgill, P. & D. Watt (2012). English Accents and Dialects: An Introduction to Social and Regional Varieties of English in the British Isles. 5th. ed. London: Hodder Arnold.

Knight, R-A. (2012). Phonetics. A Coursebook. Cambridge. C.U.P.

Kreidler, C.W. (2004). The Pronunciation of English: A Coursebook. 2nd ed. Oxford: Blackwell.

Kreidler, C.W. (1997). Describing Spoken English. London: Routledge.

Ladefoged, P. & K. Johnson (2011). A Course in Phonetics. 6th ed. Boston, Mass.: Thomson Wadsworth.

López Soto, T. & D. Barrera Pardo (2000). Applied English Phonemic Transcription. Sevilla: Mergablum.

McCully, C. (2009). The Sound Structure of English: An Introduction. Cambridge: C.U.P.

McMahon, A. (2002). An Introduction to English Phonology. Edinburgh: Edinburgh U.P.

Mott, B. (2005). English Phonetics and Phonology for Spanish Speakers. Barcelona: Universitat de Barcelona.

Odden, D. (2013). Introducing Phonology. 2nd ed. Cambridge: C.U.P.

Ogden, R. (2010). An Introduction to English Phonetics. Edinburgh: Edinburgh U.P.

Reetz, H. & A. Jongman (2008). Phonetics: Transcription, Production, Acoustics and Perception. Oxford: Blackwell.

Roach, P. (2009). English Phonetics and Phonology. A Practical Course. 4th edition. Cambridge: C.U.P.

Roca, I. & W. Johnson (1999). A Course in Phonology, and A Workbook in Phonology. Basil: Blackwell.

Rogers, H. (2000). The Sounds of Language. An Introduction to Phonetics. London: Pearson Education.

Rogerson-Revell, P. (2011). English Phonology and Pronunciation Teaching. London: Continuum.

Sánchez Benedito, F. (2004). Manual de pronunciación inglesa comparada con la española. 5th ed. Madrid: Comares.

Shockey, L. (2003). Sound Patterns of Spoken English. Oxford: Blackwell.

Skandera, P. & P.  Burleigh (2011). A Manual of English Phonetics and Phonology. 2nd ed. Frankfurt: Günter Narr.

Tench, P. (2011). Transcribing the Sound of English. A Phonetics Workbook for Words and Discourse. Cambrige: C.U.P.

Trudgill, P. (1999). The Dialects of England. 2nd ed. Oxford & Malden, Mass.: Blackwell.

Trudgill, P. & J. Hannah (2008). International English. 5th ed. London: HodderArnold.

Wells, J.C. (1986). Accents of English 1,2,3. Cambridge: C.U.P.

Yavas, M. (2011). Applied English Phonology. 2nd ed. Oxford: Wiley-Blackwell.

Zsiga, E.C. (2013). The Sounds of Language: An Introduction to Phonetics and Phonology. Oxford: Wiley-Blackwell.

 

c) Dicionarios (altamente recomendados):

Crystal, D. (2008). A Dictionary of Linguistics and Phonetics. 6th ed. Oxford: Blackwell.

*Roach, P., Hartman, J. & J. Setter (eds.) (2011). English Pronouncing Dictionary. 18th ed. Cambridge: C.U.P. (with CD ROM)

Trask, R.L. (1996). Dictionary of Phonetics and Phonology. London: Routledge.

Upton, C. & W. Kretzschmar (2003). Oxford Dictionary of Pronunciation for Current English. Oxford: O.U.P. (Out of print; available in Faculty library)

Wells, J.C. (2008). Longman Pronunciation Dictionary. 3rd ed. Harlow: Pearson Education. (With CD ROM)

Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000