Educational guide 2015_16
Facultade de Filoloxía e Tradución
Grao en Linguas Estranxeiras
 Subjects
  Pronunciation of the first foreign language: English
Subject Guide
IDENTIFYING DATA 2015_16
Subject Pronunciación do primeiro idioma estranxeiro: Inglés Code V01G180V01303
Study programme
Grao en Linguas Estranxeiras
Descriptors Total Cr. Type Year Quadmester
9 Mandatory 2 1c
Teaching language
Inglés
Prerequisites
Department Filoloxía inglesa, francesa e alemá
Coordinator
Rama Martínez, María Esperanza
E-mail erama@uvigo.es
Lecturers
Gonzalez Szamocki, Miguel Guido
Rama Martínez, María Esperanza
Web http://faitic.uvigo.es
General description Introdución xeral teórica e práctica ao nivel fonético e fonolóxico da lingua inglesa. Os obxectivos xerais son:
- Ofrecer unha introdución xeral á teoría dos sons e de como se utilizan na lingua inglesa, establecendo as comparacións pertinentes cos sistemas fonolóxicos doutras linguas, especialmente coas do castelán e galego.
- Equipar ao alumnado coas ferramentas básicas, unidades e conceptos teóricos necesarios para a descrición e análise dos niveis segmental e suprasegmental e dos procesos fonolóxicos do inglés.
- Ofrecer ao alumnado as ferramentas prácticas necesarias para que melloren a pronuncia do inglés, tanto dende a perspectiva da discriminación auditiva coma da producción oral.
- Conseguir que o alumnado se familiarice coas fontes de consulta da disciplina.
- Lograr a participación activa da/do estudante no desenvolvemento da materia, tanto na aula coma en calquera actividade non presencial.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000