Guia docente 2020_21
Facultade de Filoloxía e Tradución
Grao en Linguas Estranxeiras
 Materias
  Idioma moderno: Primeiro idioma estranxeiro IV: Inglés
   Recomendacións

Materias que continúan o temario
Primeiro idioma estranxeiro V: Inglés/V01G180V01302
Primeiro idioma estranxeiro VI: Inglés/V01G180V01403
Primeiro idioma estranxeiro VII: Inglés/V01G180V01503

Materias que se recomenda cursar simultáneamente
Idioma moderno: Primeiro idioma estranxeiro III: Inglés/V01G180V01203

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Idioma moderno: Primeiro idioma estranxeiro I: Inglés/V01G180V01104
Idioma moderno: Primeiro idioma estranxeiro II: Inglés/V01G180V01105
 
Outros comentarios
Recoméndase o uso habitual da biblioteca, onde se poden atopar libros en formato papel. A lectura frecuente de textos en inglés (xornalísticos, literarios, de divulgación, etc) e de vital importancia para apoiar o desenvolvemento das competencias desta materia. É responsabilidade do alumnado consultar os materiais e as novidades a través da plataforma FAITIC e de estar ao tanto das datas nas que as probas de avaliación teñen lugar. A copia ou plaxio total ou parcial en calquera tipo de traballo ou exame suporá un cero nesa proba. Alegar descoñecemento do que supón un plaxio non eximirá o alumnado da súa responsabilidade neste aspecto.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000