Guia docente 2023_24
Facultade de Filoloxía e Tradución
Oferta de Materias Específicas de Departamentos para Alumnos ISEP, Erasmus e Visitantes
 Materias
  Cultura galega
   Planificación
Metodoloxías  ::  Probas
  Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais
Lección maxistral 34 36 70
 
Saídas de estudo 0 20 20
Resolución de problemas de forma autónoma 6 24 30
 
Traballo tutelado 5 22 27
 
Exame de preguntas de desenvolvemento 2 0 2
Resolución de problemas e/ou exercicios 1 0 1
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000