Guia docente 2023_24
Escola Universitaria de Enfermaría da Deputación Provincial de Pontevedra
Grao en Enfermaría
 Materias
  Xestión de enfermaría
   Avaliación
  Descrición Cualificación Resultados de Formación e Aprendizaxe
Traballo tutelado O alumnado de maneira individual elaborará un documento sobre a temática da materia relacionada co cálculo de persoal de enfermaría.
Para obter o 100% da cualificación desta proba é condición necesaria haber participado nos seminarios correspondientes.
A avaliación seguirá os criterios da rúbrica correspondente.
A data final da entrega do traballo será: 8/05/2024 ás 12h.
16 A1
A2
A3
A4
A5
B15
C46
C47
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
Resolución de problemas e/ou exercicios O alumnado debe solucionar unha serie de problemas e/ou exercicios nun tempo/condiciones establecido/as polo profesorado ao longo do curso:
1.- Avaliación unha vez finalizados os traballos de aula previos (12%).
2.- Avaliación a través de 2 probas escritas teórico-prácticas (12%) relacionadas cos contidos dos
seminarios/traballos de aula.
As datas serán anunciadas pola plataforma virtual, Moovi.
24 A1
A2
A5
B12
C45
C46
C47
C48
D1
D2
D3
D4
D7
D8
D9
D10
D11
Exame de preguntas obxectivas Proba final: preguntas directas sobre aspectos concretos para avaliar os contidos das sesións maxistrais. Para aprobar a materia é necesario conseguir o 50% do valor total desta proba.
Datas para a súa realización:
6-VI-2023 ás 12h en primeira oportunidade e o 10-VII-2023 as 10h en segunda oportunidade
60 B15
C45
C46
C47
C48
D1
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Data fin de carreira: 5/10/2023 ás 11h

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000