Guia docente 2024_25
Escola Universitaria de Enfermaría de la Deputación Provincial de Pontevedra
Grao en Enfermaría
 Materias
  Introdución á enfermaría clínica
   Avaliación
  Descrición Cualificación Resultados de Formación e Aprendizaxe
Obradoiro Ademais das probas prácticas de execución de tarefas reais e/ou simuladas e para obter o máximo proveito dos obradoiros, está previsto que o estudante realice unha proba teórica escrita sobre os procedementos dos bloques temáticos II y III, relacionados coa canalización venosa periférica (CVP) e RCP Básica, nas datas:
Primeira oportunidade:
11-X-2023 ás 12h.
Segunda oportunidade:
24-VI-2024 ás 11 h.
O estudante ten que acadar o 50% do valor desta proba como condición para aprobar a materia. Nas preguntas test aplicarase un desconto polo número de erros cometidos.
10 A3
B1
B2
B3
B6
B15
C2
C9
C13
C18
C28
C29
D1
D3
D4
D7
D8
Exame de preguntas obxectivas Proba final: ao finalizar o semestre se realiza unha proba que inclúe preguntas pechadas con diferentes alternativas de resposta, ás que se aplica un desconto polo número de erros cometidos, cada dous fallos descontarase un acerto. O estudante ten que acadar o 50% do valor desta proba como condición para aprobar a materia.
Datas de realización:
20-XII-2023 ás 12 hs na primeira oportunidade e o día 24-VI-2023 ás 11h. na segunda oportunidade.
40 A1
A3
A5
B3
C2
C9
C13
C18
C28
C29
D1
D2
D3
D4
D7
D8
Exame de preguntas de desenvolvemento Proba final: realízase xunto coa proba de preguntas obxectivas e inclúe preguntas abertas sobre un aspecto concreto. O alumnado debe desenvolver, relacionar, organizar e presentar os coñecementos que teñen sobre a materia nunha resposta breve argumentada.
O estudante ten que acadar o 50% do valor desta proba como condición para aprobar a materia
Datas de realización:
20-XII-2023 ás 12 hs na primeira oportunidade e o día 24-VI-2023 ás 11h. na segunda oportunidade
20 A1
A2
A3
B2
B3
B15
B16
C2
C9
C13
C18
C28
C29
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D11
Simulación ou Role Playing Avaliación a través de probas prácticas de execución de tarefas simuladas, escollidas dos bloques I, II e III da materia entre as realizadas nos talleres. En calquera das dúas oportunidades o alumnado ten que alcanzar o 50% do valor total desta proba para superar a materia. As datas programadas para a realización das probas de simulación son:
Na primeira oportunidade:
28-XI-2023.-9.30 y 12h
29-XI-2023.-12h
30-XI-2023.-12 h
4 y 11-XII-2023.-12h
5 y 12-XII-2023-9.30 y 12h

Sondaxes: 27-XI 2023 18.30h.
4, 11 y 12-XII ás 18.30h

Na segunda oportunidade nos días 20 y 21-VI-2024 ás 10h
30 A1
A2
A3
A4
A5
B1
B2
B3
B6
B9
B12
B14
B15
B16
B17
B18
C2
C9
C13
C18
C28
C29
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
D11
 
Outros comentarios sobre a Avaliación
Exame fin de carreira: 2/10/2023 as 10 horas la prueba final y pruebas prácticas a las 12h
Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000