Guia docente 2023_24
Escola Universitaria de Enfermaría da Deputación Provincial de Pontevedra
Grao en Enfermaría
 Materias
  Bioquímica: Bioquímica
   Avaliación
  Descrición Cualificación Resultados de Formación e Aprendizaxe
Seminario Avaliarase o coñecemento adquirido na elaboración de traballos individuais e grupales. Teranse en conta os valores de cooperación, capacidade de traballo en grupo e responsabilidade individual e colectiva.
20 A1
A2
A3
A4
A5
C1
D1
D2
D3
D4
D7
D9
D11
Exame de preguntas obxectivas Avaliarase o coñecemento adquirido tanto de tipo práctico como teórico.
Para superar a materia é necesario alcanzar un 40% do valor desta proba.
A proba constará dunha parte tipo test onde se fara un desconto sobre os erros: por cada tres fallos réstase un acerto e dunha parte de pregunta de resposta curta, que podera aparecer ou non.

Realizarase nas seguintes datas: na primeira oportunidade o 22-XII-2023 ás 11:30h e na segunda no día 20-VI-2024 ás 17:00hs.
40 A1
A2
A3
A4
A5
C1
D1
D3
D4
D7
Resolución de problemas e/ou exercicios Avaliarase o coñecemento adquirido nas actividades desenvolvidas nos seminarios.
Realizarase nas seguintes datas: na primeira oportunidade o 22-XII-2023 ás 11:30 h e na segunda no día 20-VI-2024 ás 17:00 hs. 
10 A2
A3
A4
C1
D1
D4
Traballo Avaliarase o coñecemento adquirido para a elaboración de traballos grupales (procura de bibliografía, organización de ideas...)
O traballo será en equipo e o tema será proposto polo profesorado.
15 A1
A3
A4
C1
D1
D2
D3
D9
Exame de preguntas de desenvolvemento Preguntas abertas sobre un tema.
Avaliaráse a capacidade dos alumnos para desenvolver, relacionar, organizar e presentar os coñecementos que teñen sobre a materia nunha resposta extensa.
Realizarase nas seguintes datas: na primeira oportunidade o 5-XII-2023 ás 18:30 h e na segunda no día 20-VI-2024 ás 17:00hs. 
15 A1
A3
A4
C1
D1
D2
D3
D9
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Para poder superar a avaliación necesitarase ter unha nota de 5 sobre 10 no total da avaliación.

Proba final fin de carreira: 05-X-2023 ás 18.30h.

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000