Educational guide 2020_21
Facultade de CC. Sociais e da Comunicación
Máster Universitario en Dirección Pública e Liderado Institucional
 Subjects
  Final Year Dissertation
Subject Guide
IDENTIFYING DATA 2020_21
Subject Traballo de Fin de Máster Code P04M125V01209
Study programme
Máster Universitario en Dirección Pública e Liderado Institucional
Descriptors Total Cr. Type Year Quadmester
6 Mandatory 1 2c
Teaching language
Castelán
Prerequisites
Coordinator
Mahou Lago, Xosé María
E-mail xmahou@uvigo.es
Lecturers
Mahou Lago, Xosé María
Web http://www.faitic.es
General description O TFM é a realización, por parte do alumnado, dunha memoria ou estudo sobre un tema de traballo ou investigación que lle será asignado e no que desenvolverá e aplicará coñecementos, capacidades e competencias adquiridos no Máster. O TFM pode ser elaborado ben individualmente, ben en equipo por un máximo de 3 alumnos/as.

Ademais de en o seu contexto ordinario, o TFM poderá desenvolverse no marco dun programa de mobilidade, dun convenio de intercambio con outra universidade ou dun convenio de colaboración con outra entidade.

O TFM é un traballo protexido pola Lei de Propiedade Intelectual. En consecuencia, a titularidade dos dereitos de propiedade intelectual corresponderá ao estudante que o realizou. Esa titularidade poderá compartirse cos/as titores/as, cotutores/as e/ou entidades públicas ou privadas ás que pertenzan, nos termos e coas condicións previstas na lexislación vixente
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000