Guia docente 2019_20
Facultade de CC. Sociais e da Comunicación
Máster Universitario en Dirección Pública e Liderado Institucional
 Materias
  Xestión de Coñecemento e Responsabilidade Social Corporativa
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Traballo tutelado TAREFA 1 E TAREFA 2 100 CB4
CG1
CG6
CG7
CE14
CT5
 
Outros comentarios sobre a Avaliación
 • A información sobre as
  actividades avaliativas está dispoñible no espazo da materia en Faitic,
  baixo a etiqueta “Avaliación” de cada tema.
 • O alumnado terá opción a
  presentarse á convocatoria de xuño-xullo a partir da adaptación que de
  estas actividades realice o docente e cuxo contido será colocado na
  plataforma.
 • Para a superación desta materia
  é necesario a lectura e asimilación dos textos vinculados a cada tema
  localizados na plataforma Faitic.
 • Ademais dos textos, o/a
  estudante terá acceso (directo/cita) a unha bibliografía complementaria.