Guia docente 2021_22
Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación
Máster Universitario en Dirección Pública e Liderado Institucional
 Materias
  Paradigmas do Cambio Institucional: do Neoinstitucionalismo á Gobernanza
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Prácticas con apoio das TIC (Repetida, non usar) Actividades de aplicación dos coñecementos a situacións concretas e de adquisición de habilidades básicas e procedimentais relacionadas coa materia obxecto de estudo. Desenvólvense a través do TIC de maneira autónoma. 100 CG1
CE7
CE9
CT2
CT5
 
Outros comentarios sobre a Avaliación
 • A información sobre as actividades
  avaliativas está dispoñible no espazo da materia en Faitic, baixo a
  etiqueta “Avaliación” de cada tema.
 • O alumnado terá opción a presentarse
  á convocatoria de xuño-xullo a partir da adaptación que destas
  actividades realice o docente e cuxo contido será colocado na plataforma.
 • Para a superación desta materia é necesario a lectura e
  asimilación dos textos vinculados a cada tema localizados na
  plataforma Faitic.
 • Ademais dos textos, o/a estudante terá acceso (directo/cita) a unha
  bibliografía complementaria.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000