Guia docente 2023_24
Facultade de Comunicación
Máster Universitario en Dirección de Arte en Publicidade
 Materias
  Planificación estratéxica
   Avaliación
  Descrición Cualificación Resultados de Formación e Aprendizaxe
Lección maxistral Os docentes contarán cun horario de *tutorías mediante cita previa 0 A1
A2
A3
C1
Traballo Os alumnos deberán realizar un traballo de *branding en grupo desenvolvendo os elementos esenciais que definen unha marca (*intangibles). 33,3 A2
A4
B1
B2
B4
B5
B6
C9
C10
C11
C14
Traballo Os alumnos deberán realizar un traballo de *branding en grupo definindo os elementos esenciais da identidade visual e verbal dunha marca 33,3 A2
A4
B1
B2
B4
B5
B6
C10
C11
C14
Resolución de problemas e/ou exercicios Desenvolveranse exercicios na aula apoiados por sistemas automatizados. Ditos exercicios
permitirán reforzar as explicacións teóricas e poñer en marcha as habilidades prácticas adquiridas
polo estudantando.
33,3 A3
A4
B1
B2
B4
B5
B6
C10
C11
C14
 
Outros comentarios sobre a Avaliación
<*p>Para superar a materia será necesario presentar os traballos propostos polos docentes dentro do período de tempo establecido e atendendo aos requisitos solicitados para a súa resolución.&*nbsp;<*p>Poderanse levar a cabo exercicios na aula apoiados por sistemas *automatizados, si o docente considérao oportuno. Devanditos exercicios *permitiran reforzar as explicacións teóricas e pór en marcha as habilidades prácticas adquiridas polos estudantes.&*nbsp;<*p>O sistema de avaliación será elixido polo alumno ao comezo do curso entre AVALIACIÓN CONTINUA Ou AVALIACIÓN GLOBAL, sempre dentro dos períodos establecidos polo centro para tal fin.&*nbsp;<*p>Para superar a <*b>AVALIACIÓN CONTINUA será tida en conta a asistencia e o alumno será avaliado polos traballos requiridos tanto dentro como fose da aula.<*p>Para superar o modelo de <> *b AVALIACIÓN GLOBAL non será tida a asistencia do alumno pero este deberá presentarse a un exame dentro do período establecido polo centro para tal fin, ademais si os docentes considérano oportuno poderanse pedir a presentación de traballos prácticos o mesmo día da realización do exame.&*nbsp;<*p>Na cualificación final terase en conta a orixinalidade e formulación do caso así como a súa resolución.&*nbsp;
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000