Guia docente 2019_20
Facultade de CC. Sociais e da Comunicación
Grao en Publicidade e Relacións Públicas
 Materias
  Teoría e práctica da comunicación televisiva
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Prácticas autónomas a través de TIC As sesións maxistrais baséanse no traballo semanal realizado de forma autónoma polo alumnado. As prácticas autónomas serán avaliadas en función da participación do alumnado nas sesións presenciais nas que se expoñen e comentan. 10 CB5
CG2
CE1
CE3
CE11
Lección maxistral As sesións maxistrais baséanse no traballo semanal realizado de forma autónoma polo alumnado. A asistencia e participación nas clases presenciais será avaliada en función da realización das actividades previas propostas polo docente. 10 CB5
CG1
CG2
CE1
CE3
CE5
Traballo tutelado Desenvolvemento dos contidos audiovisuais que serán o resultado final da Aprendizaxe-servizo. O traballo inclúe a presentación da proposta e toda a documentación precisa para a rodaxe das pezas e a execución da campaña (traballo en grupo). 15 CG1
CE5
CE13
Aprendizaxe-servizo Gravación e edición dos contidos audiovisuais desenvolvidos como traballo tutelado dentro do marco da Aprendizaxe-servizo (traballo en grupo). 25 CE5
CE11
CE13
Resolución de problemas e/ou exercicios O exame terá lugar nas datas oficiais aprobadas polo centro. 40 CG1
CG2
CE1
CE3
CE5
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

O exame terá lugar nas datas oficiais aprobadas polo centro.

O alumnado deberá aprobar tanto o exame final da materia como cada un dos traballos e proxectos para superar a asignatura. Os traballos e proxectos propostos son obrigatorios.

Aqueles alumnos que falten a máis de dúas sesións de prácticas e/ou seminarios deberán superar, de xeito adicional, un exame práctico que garanta a adquisición das competencias da materia sobre as que se traballa nestas sesións e que se reforzan nos traballos tutelados e proxectos.

Aqueles alumnos que por causas xustificadas non poidan acudir ás clases con regularidade deberán poñerse en contacto co docente ao inicio do curso.

O sistema de avaliación é o mesmo en todas as convocatorias.

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000