Educational guide 2020_21
Facultade de CC. Sociais e da Comunicación
Grao en Publicidade e Relacións Públicas
 Subjects
  Company: Basics of organisation and business management
   Assessment
  Description Qualification Evaluated Competencess
Mentored work Co obxectivo de incentivar o traballo regular e continuo do alumno no desenvolvemento da materia, valorarase, mediante unha observación cuantificada, a asistencia e participación activa nas sesións prácticas.
A puntuación total deste epígrafe (2 punto) divídese entre o número total de sesións efectivas que se desenvolvan.
A asistencia ás prácticas é OBRIGATORIA polo que para poder obter a puntuación do traballo un alumno debe asistir como mínimo ao 80% das sesións.
20 CB1
CG3
CE10
CE14
CE15
CT2
CT3
CT5
CT6
Seminars O traballo tutelado, cuxa realización será en grupo, versará sobre o desenvolvemento dun novo produto. A nota que obteña cada alumno neste epígrafe será a nota do traballo grupal que se poderá ver modificada pola súa participación tanto no traballo como nos seminarios.
Tanto a conformación dos grupos como o tipo de empresa serán determinados na primeira sesión de seminario (segundo calendario oficial) baixo a supervisión do docente.
Aqueles alumnos que non acudan á primeira sesión de seminario, terán de prazo ata
segunda sesión para unirse a un grupo, sempre previa aceptación por parte do docente.
Aqueles alumnos que chegada esta segunda sesión (segundo calendario oficial) non estean incluídos en ningún grupo non terán dereito a realizar o traballo, non contemplándose en este caso
ningunha actividade compensatoria.
A asistencia aos seminarios é OBRIGATORIA polo que para poder obter a puntuación
do traballo un alumno debe asistir como mínimo ao 80% das sesións.
20 CG3
CE10
CE14
CT2
CT3
CT5
CT6
Essay questions exam Probas para a avaliación que inclúen actividades, problemas ou exercicios prácticos a resolver. Os alumnos deben dar resposta á actividade suscitada, aplicando os coñecementos teóricos e prácticos da asignatura.
60 CG3
CE10
CE14
CE15
CT2
CT5
CT6
 
Other comments on the Evaluation
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000