Educational guide 2020_21
Facultade de CC. Sociais e da Comunicación
Grao en Publicidade e Relacións Públicas
 Subjects
  Language: advertising language in Galician
   Sources of information
Basic Bibliography Callón, C., Galegocalantes e Galegofalantes, Xerais, 2017
Calvet, L.-J., (Socio)lingüística, Laiovento, 1998
Crystal, D., A Morte das Linguas. Razóns para a Sobrevivencia, Galaxia, 2003
Fernández Salgado, B. (ed.), Dicionario de Usos e Dificultades, Galaxia, 2004
González, M.; & Santamarina, A., VOLGa. Vocabulario Ortográfico da Lingua Galega, 2017, RAG / ILG, 2004
López Viñas, X., Gramática práctica da lingua galega: comunicación e expresión, 2ª (2011), Bahía Edicións, 2010
Navaza, X, Marcas : signo, comunicación e consumo na era da simulación, Xerais, 2015
RAG, & ILG, Diccionario da Real Academia Galega, 2017, RAG, 1997
RAG, Dicionario Castelán-Galego da Real Academia Galega, RAG, Fundación Barrié, 2004
Ramallo, F., & Rei Doval, G., Publicidade e Lingua Galega, Consello da Cultura Galega, 1995
RAG, & ILG, Normas Ortográficas e Morfolóxicas do Idioma Galego, 2017, RAG, ILG, 2003
Romero, Mª V. (coord.), Lenguaje publicitario : la seducción permanente, Ariel, 2005
Rosales, M., A Linguaxe Literaria. Guía de Recursos para a Análise Textual, Xerais, 2003
Santamarina, A. (dir.), Dicionario de Dicionarios, 2017, ILG-USC, SLI -UVigo, 2000
Complementary Bibliography Álvarez, R., & Xove, X., Gramática da Lingua Galega, Galaxia, 2002
Calvet, L.-J., A guerra das linguas e as políticas lingüísticas, Laiovento, 1995
Costas González, X.H., & Expósito Loureiro, A., Galician. The Galician Language in Education in Spain, Mercator European Research Centre, 2016
Escribano Hernández, A., Redacción publicitaria : el arte del buen decir para vender, Síntesis, 2018
Feixó, X., Pena, X.R., & Rosales, M., Galego Século XXI. Nova Guía da Lingua Galega, Galaxia, 2004
Fernández Salgado, B. (ed.), Manual de Estilo de O Correo Galego, Compostela, 2001
Fernández Rei, F., Dialectoloxía da Lingua Galega, Xerais, 1991
Ferreiro, M., Gramática Histórica Galega. Lexicoloxía, Laiovento, 1997
Fill, A., & Mühlhäusler, P. (eds.), Language, Ecology and Environment, Continuum, 2001
Formoso Gosende, V., Do estigma á estima. Propostas para un novo discurso lingüístico, Xerais, 2013
Freixeiro Mato, X. R., Lingua, nación e identidade, Laiovento, 2006
Freixeiro Mato, X. R., Estilística da lingua galega, Xerais, 2013
García Gondar, F. (dir.), BILEGA. Bibliografía Informatizada da Lingua Galega, 2017, C. R. Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 1998
González, M. (dir.), O Galego segundo a Mocidade., RAG, 2004
González, M. (dir.), Mapa Sociolingüístico de Galicia 2004, RAG, 2007
González Rei, B., Ortografía da Lingua Galega, Galinova, 2004
Hellín Ortuño, P.A., El Discurso publicitario : bases simbólicas, semióticas y mitoanalíticas, Comunicación Social, 2016
Hermida Gulías, C., Gramática Práctica (Morfosintaxe), Sotelo Blanco, 2004
Lausberg, H., Elementos de Retórica Literaria, Calouste Gulbenkian, 2004
López Taboada, C.; & Soto Arias, R., Dicionario de Fraseoloxía Galega, Xerais, 2008
Martínez Costa, S., Series de ficción de produción propia en Galicia. Inserción publicitaria e audiencias, Universidade de Vigo, 2015
Méndez, L., & Navaza, G. (eds.), Actas do I Congreso Internacional de Onomástica Galega, Asociación Galega de Onomástica, 2007
Monteagudo, H. (ed.), Estudios de Sociolingüística Galega, Galaxia, 1995
Mühlhäusler, P., Language of Environment. Environment of Language. A Course in Ecolinguistics, Battlebridge, 2003
Regueira Fernández, X.L. (dir.), Dicionario de pronuncia da Lingua Galega, 2017, ILG, Universidade de Santiago, 2010
Royo, J., Unha lingua é un Mercado, Xerais, 1997
Sánchez Rei, X.M., Lingua galega e variación dialectal, Laiovento, 2011
Sánchez Vidal, P., O debate normativo da lingua galega, Pedro Barrié de la Maza, 2010
Sapir, E., A Linguaxe. Introdución ó estudo da fala, Universidade de Santiago, 2010
Valderrama Santomé, M., A Publicidade televisiva en Galicia: análise dos emisores, soportes e tendencias creativas (1960-2000), Xunta de Galicia, 2008
Wardaugh, R., Introducción á Sociolingüística, Universidade de Santiago, 1995
Xunta de Galicia, Observatorio da lingua galega, Secretaría Xeral de Política Lingüística, 2020
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000