Guia docente 2021_22
Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación
Grao en Dirección e Xestión Pública
 Materias
  Ciencia política: Ciencia da administración e xestión pública
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Resolución de problemas Desenvolvemento de habilidades de traballo en equipo con datos e evidencias relacionadas coas institucións públicas 10 CB1
CG1
CG3
CE1
CE2
CT4
CT6
Prácticas con apoio das TIC Aprendizaxe individual e grupal a través de Tics 10 CB1
CB3
CB4
CG1
CG3
CG5
CE2
CE5
CT4
CT5
Aprendizaxe baseado en proxectos Proxecto grupal desenvolvido na aula e relacionado coas institucións públicas 10 CB3
CB4
CG4
CG5
CE1
CE2
CE5
CE6
CT1
CT6
Exame de preguntas obxectivas Proba obxectiva baseada en preguntas sobre os contidos da materia e os seus diferentes temas 50 CB1
CB3
CB4
CG4
CG5
CE1
CE2
CE5
CE6
Autoavaliación Test de auto-aprendizaxe para cada un dos temas da materia 10 CB1
CB3
CE1
CE2
CE5
CE6
CT1
CT5
Traballo Traballo individual a través do cal o alumnado demostra a adquisición das competencias básicas da materia 10 CB1
CB2
CG4
CE1
CE2
CE5
CE6
CT1
CT2
CT5
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

A materia ten un formato de avaliación continua, a partir das actividades que o profesor desenvolve na aula e fora dela, tanto de maneira individual como grupal. A nota final do proceso de aprendizaxe, previo ao exame oficial, é un resultado da suma das actividades expostas ao longo do cuadrimestre.

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000