Guia docente 2021_22
Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación
Grao en Dirección e Xestión Pública
 Materias
  Ciencia política: Ciencia da administración e xestión pública
   Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias
Que o alumnado demostre posuir e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da base da educación secundaria xeral, e adoita encontrarse a un nivel que, se bien se apoia en libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu campo de estudo. Analizar, sintetizar, resolver problemas e tomar decisións xestionando a información e o tempo. Identificar as principais teorías e enfoques da Ciencia Política, da Administración e Xestión Pública. Identificar o significado e aplicar a perspectiva de xénero nos distintos ámbitos de coñecemento e na práctica profesional co obxectivo de acadar unha sociedade máis xusta e igualitaria. Integrar a aprendizaxe autónoma. CB1
CG1
CE1
CT1
CT5
Que o alumnado saiba aplicar os seus coñecementos ao seu traballo ou vocación dunha forma profesional e posúan as competencias que soen demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo. Traballar en equipo e en contornas multidisciplinares. Identificar as principais teorías e enfoques da Ciencia Política, da Administración e Xestión Pública. Comunicarse de forma oral e escrita tanto nas linguas oficiales (castelán e galego) como nunha lingua extranxeira. CB2
CG3
CE1
CT2
Que o alumnado teña a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética. Comprometerse eticamente e ter vocación de servizo público. Recoñecer a estrutura e o funcionamento dos sistemas políticos e das institucións políticas. Integrar a aprendizaxe autónoma. CB3
CG4
CE2
CT5
Que o alumnado teña a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética. Razonar criticamente. Describir a estrutura, a organización e o funcionamento das Administracións Públicas multinivel, analizando a súa relación coa cidadanía. Dominar as TIC relationadas coa titulación no ámbito académico e profesional. CB3
CG5
CE5
CT4
Que o alumnado poida transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto especializado como non especializado. Comprometerse eticamente e ter vocación de servizo público. Describir a estrutura, a organización e o funcionamento das Administracións Públicas multinivel, analizando a súa relación coa cidadanía. Integrar a aprendizaxe autónoma. CB4
CG4
CE5
CT5
Que o alumnado poida transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto especializado como non especializado. Razonar criticamente. Aplicar os coñecementos relacionados coa planificación e a xestión administrativa para unha óptima gobernanza. Integrar a aprendizaxe autónoma. CB4
CG5
CE6
CT5
Que o alumnado poida transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto especializado como non especializado. Traballar en equipo e en contornas multidisciplinares. Aplicar os coñecementos relacionados coa planificación e a xestión administrativa para unha óptima gobernanza. Adaptarse a novas situacións. CB4
CG3
CE6
CT6
Que o alumnado desenvolva aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía. Comprometerse eticamente e ter vocación de servizo público. Aplicar os coñecementos relacionados coa planificación e a xestión administrativa para unha óptima gobernanza. Integrar a aprendizaxe autónoma. CB5
CG4
CE6
CT5
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000