Guia docente 2020_21
Facultade de CC. Sociais e da Comunicación
Grao en Dirección e Xestión Pública
 Materias
  Participación política e sociedade civil
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Seminario Rexerán os mesmos criterios de avaliación da sesión maxistral Ata 10 CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG13
CE40
CT1
CT4
CT8
CT9
Presentación Exposición por parte do alumnado ante o docente e/ou un grupo de estudantes dun traballo ou estudo de caso Ata 40 CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG13
CE40
CT1
CT4
CT8
CT9
Lección maxistral Valorarase a asistencia proactiva (penalizándose a negativa), a capacidade de atención e asimilación conceptual, a actitude persoal e a participación coherente no seguimento do programa Ata 10 CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG13
CE40
CT1
CT4
CT8
CT9
Exame de preguntas de desenvolvemento Valorarase a capacidade de expresión escrita, a capacidade de síntese conceptual e a capacidade de relación entre ámbitos temáticos do programa Ata 40 CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG13
CE40
CT1
CT4
CT8
CT9
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Este modelo de avaliación e as súas metodoloxías serán aplicables para os estudantes que escollan a opción de presencialidade.

Os criterios de avaliación serán idénticos para as dúas probas/convocatorias do curso.

O
alumnado da modalidade semipresencial rexerase polos criterios
establecidos no Regulamento da Modalidade Semipresencial aos efectos da
docencia e da avaliación. Concretamente, na materia "Sistema político
español e galego", quen opte pola avaliación continua a través dos
diferentes foros de debate ou discusión que se formularán ao longo do semestre poderá
acadar ata un 40% da cualificación final e o 60% restante na proba
final. En todo o demais terán validez os criterios establecidos nesta
guía.

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000