Guia docente 2020_21
Facultade de CC. Sociais e da Comunicación
Grao en Dirección e Xestión Pública
 Materias
  Participación política e sociedade civil
   Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias
Saber aplicar os seus coñecementos ao traballo ou vocación dunha forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo. CB2
Ter a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética. CB3
Poder transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto especializado coma non especializado. CB4
Desenvolver aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía. CB5
Habilidades na busca de información, en relación con fontes de información primarias e secundarias, incluíndo o uso de ordenadores para buscas en liña CG1
Capacidade de analizar, sintetizar e integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de formular xuízos con información limitada CG2
Capacidade de escoita, de lectura comprensiva e habilidades de comunicación oral e escrita CG3
Compromiso cos Dereitos humanos, a igualdade, a xustiza e o desenvolvemento sostible CG13
Comprender o funcionamento das democracias contemporáneas, o comportamento político e as súas culturas políticas CE40
Capacidade de análise e síntese para a elaboración e defensa de argumentos CT1
Habilidade para a resolución independiente de problemas en relación con información cualitativa e cuantitativa CT4
Capacidade para o traballo cooperativo en equipo/grupo e aberto a diferentes puntos de vista e opinións CT8
Capacidade para o razoamento crítico creativo e o autocrítico CT9
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000