Guia docente 2019_20
Facultade de CC. Sociais e da Comunicación
Grao en Dirección e Xestión Pública
 Materias
  Cálculo financeiro aplicado ao sector público
   Competencias
Código Descrición Tipoloxía
CB2 Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo.
 • saber facer
CB3 Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética.
 • saber facer
CB4 Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto especializado coma non especializado.
 • Saber estar / ser
CB5 Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía.
 • saber facer
CG2 Capacidade de analizar, sintetizar e integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de formular xuízos con información limitada
 • saber facer
CG5 Ser capaz de interpretar datos derivados das observacións en relación coa súa significación e relacionalos coas teorías apropiadas no ámbito da dirección e xestión pública
 • saber facer
CG10 Compromiso coa eficacia e a eficiencia do traballo do sector público e outras entidades
 • Saber estar / ser
CG11 Compromiso co respecto persoal na contorna laboral público e privado
 • Saber estar / ser
CG12 Compromiso coa responsabilidade e a honestidade no desempeño laboral público e privado
 • Saber estar / ser
CE25 Manexar os distintos produtos financeiros para tomar decisións entre distintas alternativas no marco das administracións públicas
 • saber
 • saber facer
CT1 Capacidade de análise e síntese para a elaboración e defensa de argumentos
 • saber facer
CT2 Capacidade de organización, planificación e utilización do tempo e de autocontrol ante situacións de presión
 • saber facer
CT5 Capacidade para a toma de decisións autónoma e independente
 • saber facer
CT9 Capacidade para o razoamento crítico creativo e o autocrítico
 • saber facer
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000