Guia docente 2018_19
Facultade de CC. Sociais e da Comunicación
Grao en Dirección e Xestión Pública
 Materias
  Contabilidade pública
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Outras Avaliación continua:
Exames periódicos por temas ou grupos homoxéneos de temas, ben mediante proba escrita ou probas orais que poden ser tanto a nivel individual ou en grupo.

Esta forma de avaliar esixe a asistencia a clase dos alumnos matriculados na materia.
É obrigatorio realizar un traballo final que conteña boa parte do contido da materia ; devandito traballo será realizado en grupo e será exposto en clase sendo necesaria a presenza de todos os grupos que se crearon.
Os alumnos que superen todas as probas non terán que realizar ningún exame final.
Os alumnos que con caracter excepcional e, por motivos xustificados, non poidan asistir a clase realizaráselles un plan especial de avaliación.
Os alumnos semipresenciales deberán realizar as mesmas probas, nos mesmos día e horarios, que os de modalidade presencia.
l
100
CB2
CB3
CB4
CB5
CG2
CG5
CG10
CG11
CE20
CT1
CT9
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Art.6.-Avaliación. Na guía docente da materia, deberá estar claramente especificado o tipo de avaliación e a súa puntuación. No cronograma da materia deberán estar sinaladas as datas nas que deben estar realizadas e entregadas as probas e/ou a data da proba final no caso de establecerse. O profesorado procurará, na medida do posible, que a avaliación da materia realícese na súa totalidade de maneira continua e virtual, sen proba final presencial. En todo caso, é obrigatorio que a avaliación continua online supoña polo menos o 40% da nota, e a proba final (que poderá esixirse na súa modalidade presencial) supoña como máximo o 60% da nota total da materia. No caso de que estea prevista a realización dunha proba final de maneira presencial, esta coincidirá coa data e hora fixada no calendario do Centro (a mesma data que para o alumnado da modalidade presencial)"

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000