Guia docente 2019_20
Facultade de CC. Sociais e da Comunicación
Grao en Dirección e Xestión Pública
 Materias
  Contabilidade pública
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Prácticas de laboratorio Evaluación continua:
Exámenes periódicos por temas o grupos homogéneos de temas, bien mediante prueba escrita o pruebas orales que pueden ser tanto a nivel individual o en grupo.

Esta forma de evaluar exige la asistencia a clase de los alumnos matriculados en la materia.
Es obligatorio realizar un trabajo final que contenga buena parte del contenido de la materia ; dicho trabajo será realizado en grupo y será expuesto en clase siendo necesaria la presencia de todos los grupos que se han creado.
Los alumnos que superen todas las pruebas no tendrán que realizar ningún examen final.
Los alumnos que con caracter excepcional y, por motivos justificados , no puedan asistir a clase se les realizará un plan especial de evaluación.
20
CB2
CB3
CB4
CB5
CG2
CG5
CG10
CG11
CE20
CT1
CT9
Resolución de problemas e/ou exercicios Evaluación continua:
Exámenes periódicos por temas o grupos homogéneos de temas, bien mediante prueba escrita o pruebas orales que pueden ser tanto a nivel individual o en grupo.

Esta forma de evaluar exige la asistencia a clase de los alumnos matriculados en la materia.
Es obligatorio realizar un trabajo final que contenga buena parte del contenido de la materia ; dicho trabajo será realizado en grupo y será expuesto en clase siendo necesaria la presencia de todos los grupos que se han creado.
Los alumnos que superen todas las pruebas no tendrán que realizar ningún examen final.
Los alumnos que con caracter excepcional y, por motivos justificados , no puedan asistir a clase se les realizará un plan especial de evaluación.
20
CB2
CB3
CB4
CB5
CG2
CG5
CG10
CG11
CE20
CT1
CT9
Exame de preguntas de desenvolvemento Evaluación continua:
Exámenes periódicos por temas o grupos homogéneos de temas, bien mediante prueba escrita o pruebas orales que pueden ser tanto a nivel individual o en grupo.

Esta forma de evaluar exige la asistencia a clase de los alumnos matriculados en la materia.
Es obligatorio realizar un trabajo final que contenga buena parte del contenido de la materia ; dicho trabajo será realizado en grupo y será expuesto en clase siendo necesaria la presencia de todos los grupos que se han creado.
Los alumnos que superen todas las pruebas no tendrán que realizar ningún examen final.
Los alumnos que con caracter excepcional y, por motivos justificados , no puedan asistir a clase se les realizará un plan especial de evaluación.
60
CB2
CB3
CB4
CB5
CG2
CG5
CG10
CG11
CE20
CT1
CT9
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Art.6.-Avaliación. Na guía docente da materia, deberá estar claramente especificado o tipo de avaliación e a súa puntuación. No cronograma da materia deberán estar sinaladas as datas nas que deben estar realizadas e entregadas as probas e/ou a data da proba final no caso de establecerse. O profesorado procurará, na medida do posible, que a avaliación da materia realícese na súa totalidade de maneira continua e virtual, sen proba final presencial. En todo caso, é obrigatorio que a avaliación continua online supoña polo menos o 40% da nota, e a proba final (que poderá esixirse na súa modalidade presencial) supoña como máximo o 60% da nota total da materia. No caso de que estea prevista a realización dunha proba final de maneira presencial, esta coincidirá coa data e hora fixada no calendario do Centro (a mesma data que para o alumnado da modalidade presencial)"

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000