Guia docente 2019_20
Facultade de CC. Sociais e da Comunicación
Grao en Dirección e Xestión Pública
 Materias
  Ciencia política IV: Sistemas políticos español e galego
   Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias
Posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu campo de estudo. CB1
CB2.-aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo.
Aplicar os coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo. CB2
Ter a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética. CB3
Transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto especializado coma non especializado. CB4
Desenvolver aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía. CB5
Capacidade de analizar, sintetizar e integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de formular xuízos con información limitada CG2
Capacidade de escoita, de lectura comprensiva e habilidades de comunicación oral e escrita CG3
Ser capaz de interpretar datos derivados das observacións en relación coa súa significación e relacionalos coas teorías apropiadas no ámbito da dirección e xestión pública CG5
Capacidade para a xestión de conflictos interpersoais e inclinación cara á mediación e a negociación CG7
Comprender a estructura e funcionamento dps sistemas políticos galego e español nun contexto multinivel CE10
Capacidade de análise e síntese para a elaboración e defensa de argumentos CT1
Capacidade para o traballo cooperativo en equipo/grupo e aberto a diferentes puntos de vista e opinións CT8
Capacidade para o razoamento crítico creativo e o autocrítico CT9
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000