Guia docente 2019_20
Facultade de CC. Sociais e da Comunicación
Grao en Comunicación Audiovisual
 Materias
  Traballo de Fin de Grao
   Competencias
Código Descrición Tipoloxía
CB2 Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ao seu traballo ou vocación dunha forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo
 • Saber estar / ser
CB3 Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética
 • Saber estar / ser
CB4 Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto especializado coma non especializado.
 • Saber estar / ser
CB5 Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía.
 • Saber estar / ser
CG3 Capacidade para aplicar técnicas e procedementos da composición da imaxe aos diferentes soportes audiovisuais, a partir do coñecemento das leis clásicas e dos movementos estéticos e culturais da historia da imaxe
 • saber
 • saber facer
CG4 Habilidade para expor os resultados dos traballos académicos de maneira escrita, oral ou por medios audiovisuais ou informáticos de acordo aos canons das disciplinas da comunicación.
 • saber
 • saber facer
CG6 Coñecementos sobre a evolución histórica da imaxe e da cultura audiovisual, nos seus diferentes formatos
 • saber
CE1 Coñecemento do uso correcto oral e escrito das linguas oficiais como forma de expresión profesional na industria audiovisual.
 • saber
 • Saber estar / ser
CE2 Capacidade para percibir críticamente o mundo audiovisual como froito dunhas condicións sociopolíticas e culturais ligadas a unha época histórica determinada.
 • saber
 • Saber estar / ser
CE3 Coñecemento teórico-práctico dos mecanismos lexislativos de incidencia no audiovisual, así como o réxime xurídico da súa aplicación nas producións audiovisuais.
 • saber
 • Saber estar / ser
CE4 Coñecemento dos procesos e técnicas implicadas na dirección e xestión de empresas audiovisuais.
 • saber
CE5 Coñecemento e aplicación das técnicas de produción e emisión radiofónicas.
 • saber
 • saber facer
CE6 Coñecementos das políticas públicas de promoción e regulatorias no ámbito da produción e distribución audiovisual nos niveis de gobernanza europeos, nacional e autonómico.
 • saber
CE7 Capacidade para levar a cabo a análise e implementación de estratexias de distribución e difusión de contidos audiovisuais e a súa influencia no proceso de produción
 • saber
CE8 Coñecemento e aplicación dos fundamentos da animación audiovisual
 • saber
 • saber facer
CE9 Coñecemento e aplicación das técnicas de documentación audiovisual.
 • saber
CE10 Capacidade para recrear o ambiente sonoro dunha produción audiovisual
 • saber
 • saber facer
CE11 Capacidade para levar a cabo a análise das estruturas, contidos e estilos da programación televisiva.
 • saber
CE12 Coñecemento da natureza e interrelaciones entre os suxeitos da comunicación audiovisual: autores, institucións, empresas, medios, soportes e espectadores.
  CE13 Capacidade para deseñar a posta en escena, iluminación e dirección de actores dunha produción audiovisual.
  • saber
  • saber facer
  CE14 Capacidade para definir proxectos persoais de creación innovadora que contribúan ao coñecemento ou desenvolvemento das linguaxes audiovisuais ou á súa interpretación
  • saber
  • saber facer
  CE15 Coñecemento dos fundamentos da información xornalística a través dos distintos textos e xéneros ao uso, para a súa aplicación en medios impresos e dixitais.
   CE16 Coñecemento da historia e evolución da linguaxe e xéneros audiovisuais a través das súas propostas estéticas e industriais.
   • saber
   CE17 Coñecemento e aplicación dos recursos, métodos e procedementos empregados na construción e análise dos relatos audiovisuais.
   • saber
   CE18 Coñecemento sobre os fundamentos da historia e teoría da comunicación
   • saber
   CE19 Coñecemento e aplicación das tecnoloxías audiovisuais (fotografía, cinema, radio, televisión e multimedia) en función das súas capacidades expresivas.
   • saber
   • saber facer
   CE20 Coñecemento da imaxe espacial e das representacións icónicas no espazo, tanto na imaxe fixa como en movemento.
   • saber
   CE21 Capacidade para levar a cabo a gravación, composición, edición e postproducción de produtos audiovisuais.
   • saber
   • saber facer
   CE22 Capacidade para xestionar con eficacia a comunicación nas redes sociais
   • saber
   • saber facer
   CE23 Capacidade para escribir con fluidez guións para os diferentes formatos audiovisuais
   • saber
   CE24 Coñecemento e aplicación das técnicas e procesos de produción e realización audiovisual nos formatos e soportes contemporáneos
   • saber
   • saber facer
   CE25 Coñecemento e aplicación das técnicas para o deseño e desenvolvemento de proxectos multimedia interactivos
   • saber
   • saber facer
   CE26 Capacidade para levar a cabo a análise e implementación de estratexias de mercadotecnia para o desenvolvemento, distribución e consumo de produtos audiovisuais e multimedia orientados ao mercado
   • saber
   CT1 Comprender a importancia dos cambios tecnolóxicos, económicos e sociais no desenvolvemento de proxectos audiovisuais
   • saber
   CT3 Ser capaz de asumir riscos expresivos e temáticos, aplicando solucións e puntos de vista persoais no desenvolvemento dos proxectos.
   • saber
   • saber facer
   CT4 Ser capaz de organizar as tarefas, realizándoas de maneira ordenada e adoptando con lóxica as decisións prioritarias nos diferentes procesos de produción audiovisual.
   • saber
   • saber facer
   Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000