Guia docente 2019_20
Facultade de CC. Sociais e da Comunicación
Grao en Comunicación Audiovisual
 Materias
  Prácticas externas
   Competencias
Código Descrición Tipoloxía
CB2 Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ao seu traballo ou vocación dunha forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo
 • saber
 • Saber estar / ser
CB3 Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética
 • saber
 • Saber estar / ser
CB4 Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto especializado coma non especializado.
 • saber
 • Saber estar / ser
CB5 Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía.
 • saber
 • Saber estar / ser
CG3 Capacidade para aplicar técnicas e procedementos da composición da imaxe aos diferentes soportes audiovisuais, a partir do coñecemento das leis clásicas e dos movementos estéticos e culturais da historia da imaxe
 • saber
 • saber facer
CG4 Habilidade para expor os resultados dos traballos académicos de maneira escrita, oral ou por medios audiovisuais ou informáticos de acordo aos canons das disciplinas da comunicación.
 • saber
 • saber facer
CG6 Coñecementos sobre a evolución histórica da imaxe e da cultura audiovisual, nos seus diferentes formatos
 • saber
CE1 Coñecemento do uso correcto oral e escrito das linguas oficiais como forma de expresión profesional na industria audiovisual.
 • saber
 • Saber estar / ser
CE2 Capacidade para percibir críticamente o mundo audiovisual como froito dunhas condicións sociopolíticas e culturais ligadas a unha época histórica determinada.
 • Saber estar / ser
CE3 Coñecemento teórico-práctico dos mecanismos lexislativos de incidencia no audiovisual, así como o réxime xurídico da súa aplicación nas producións audiovisuais.
 • saber
 • Saber estar / ser
CE4 Coñecemento dos procesos e técnicas implicadas na dirección e xestión de empresas audiovisuais.
 • saber
 • Saber estar / ser
CE5 Coñecemento e aplicación das técnicas de produción e emisión radiofónicas.
 • saber
 • saber facer
CE6 Coñecementos das políticas públicas de promoción e regulatorias no ámbito da produción e distribución audiovisual nos niveis de gobernanza europeos, nacional e autonómico.
 • saber
CE7 Capacidade para levar a cabo a análise e implementación de estratexias de distribución e difusión de contidos audiovisuais e a súa influencia no proceso de produción
 • saber
CE8 Coñecemento e aplicación dos fundamentos da animación audiovisual
 • saber
 • saber facer
CE9 Coñecemento e aplicación das técnicas de documentación audiovisual.
 • saber
CE10 Capacidade para recrear o ambiente sonoro dunha produción audiovisual
 • saber
 • saber facer
CE11 Capacidade para levar a cabo a análise das estruturas, contidos e estilos da programación televisiva.
 • saber
CE12 Coñecemento da natureza e interrelaciones entre os suxeitos da comunicación audiovisual: autores, institucións, empresas, medios, soportes e espectadores.
 • saber
CE13 Capacidade para deseñar a posta en escena, iluminación e dirección de actores dunha produción audiovisual.
 • saber
 • saber facer
CE14 Capacidade para definir proxectos persoais de creación innovadora que contribúan ao coñecemento ou desenvolvemento das linguaxes audiovisuais ou á súa interpretación
 • saber
 • Saber estar / ser
CE15 Coñecemento dos fundamentos da información xornalística a través dos distintos textos e xéneros ao uso, para a súa aplicación en medios impresos e dixitais.
 • saber
CE16 Coñecemento da historia e evolución da linguaxe e xéneros audiovisuais a través das súas propostas estéticas e industriais.
 • saber
CE17 Coñecemento e aplicación dos recursos, métodos e procedementos empregados na construción e análise dos relatos audiovisuais.
 • saber
CE18 Coñecemento sobre os fundamentos da historia e teoría da comunicación
 • saber
 • Saber estar / ser
CE19 Coñecemento e aplicación das tecnoloxías audiovisuais (fotografía, cinema, radio, televisión e multimedia) en función das súas capacidades expresivas.
 • saber
 • saber facer
CE20 Coñecemento da imaxe espacial e das representacións icónicas no espazo, tanto na imaxe fixa como en movemento.
 • saber
CE21 Capacidade para levar a cabo a gravación, composición, edición e postproducción de produtos audiovisuais.
 • saber
 • saber facer
CE22 Capacidade para xestionar con eficacia a comunicación nas redes sociais
 • saber
 • Saber estar / ser
CE23 Capacidade para escribir con fluidez guións para os diferentes formatos audiovisuais
 • saber
CE24 Coñecemento e aplicación das técnicas e procesos de produción e realización audiovisual nos formatos e soportes contemporáneos
 • saber
 • saber facer
CE25 Coñecemento e aplicación das técnicas para o deseño e desenvolvemento de proxectos multimedia interactivos
 • saber
 • saber facer
CE26 Capacidade para levar a cabo a análise e implementación de estratexias de mercadotecnia para o desenvolvemento, distribución e consumo de produtos audiovisuais e multimedia orientados ao mercado
 • saber
CT1 Comprender a importancia dos cambios tecnolóxicos, económicos e sociais no desenvolvemento de proxectos audiovisuais
 • saber
CT2 Ser capaz de traballar en equipo e de comunicar as propias ideas mediante a creación dun ambiente propicio.
 • saber
CT4 Ser capaz de organizar as tarefas, realizándoas de maneira ordenada e adoptando con lóxica as decisións prioritarias nos diferentes procesos de produción audiovisual.
 • saber
 • saber facer
CT6 Comprender a necesidade da conservación do patrimonio lingüístico, audiovisual e cultural de Galicia
 • saber
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000