Educational guide 2022_23
Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación
Grao en Comunicación Audiovisual
 Materias
  Crítica audiovisual
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Exame de preguntas de desenvolvemento Os coñecementos teóricos obtidos nas sesións maxistrais serán avaliados neste exame de preguntas de desenvolvemento. 40 CG1
CG3
CG6
CE16
CE17
Traballo Os traballos tutelados e os estudos de casos serán avaliados neste apartado. 60 CG1
CG3
CG4
CG5
CG6
CE16
CE17
CT5
CT6
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

A asistencia presencial ás sesións teóricas e prácticas no horario establecido é obrigatoria, e será tida en conta na evaluación. As faltas de asistencia non xustificada e/ou non cumprir coas entregas marcadas nos traballos prácticos restarán nota (e serán acumulativas). Cando o alumno non poida asistir a clase deberá porse en contacto co docente para que isto non suceda.

É necesario obter mais dun 4 (sobre 10) en cada parte para poder facer a media e superar a materia. De non ser así, para a convocatoria de xullo conservarase a nota da parte aprobada e deberá ser reevaluada a parte suspensa, realizando novas entregas prácticas ou un novo exame teórico, segundo sexa o caso.

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000