Guia docente 2021_22
Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación
Grao en Comunicación Audiovisual
 Materias
  Técnicas de programación para televisión
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Presentación Exposición pública dos traballos tutelados ou análises de caso 25 CG5
Estudo de casos Elaboración de análise sobre distintos casos ou problemáticas relacionadas co contexto e a realidade televisiva. Serán desenvolvidos na aula. 20 CG1
CG4
CE11
Traballo tutelado Traballos investigación revisados e orientados pola docente.
1.- Análise de grellas e/ou estratexias de programación.
2.- Análise de estratexias e accións de identidade televisiva.
3.- Creación de canle con proposta de grella ou creación de formato televisivo.
35 CG2
CE11
CT1
Metodoloxías baseadas en investigación Seguemento de programas televisivos en emisión 10 CE11
CT1
CT6
Exame de preguntas de desenvolvemento Exame de desenvolvemento teórico sobre os contidos desenvolvidos nas sesións maxistrais. 10 CG1
CE11
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

- Para poder optar a estas porcentaxes na avaliación deben entregarse a totalidade dos traballos tutelados e realizar as súas presentacións na aula.

- A asistencia á materia é obrigatoria. Para poder ser avaliado da parte práctica da materia é un requisito imprescindible asistir ás sesións de prácticas. Aqueles con máis dun 50% de faltas de asistencia sen xustificar non serán avaliados.

- O exame final da materia non é obrigatorio. 

- O exame terá lugar nas datas oficiais aprobadas polo centro.

- Aquelas alumnas e alumnos que por causas xustificadas non poidan acudir ás clases con regularidade deberán poñerse en contacto coa docente ao comezo do curso.

- Non serán avaliados aqueles traballos entregados fóra da data establecida.

- O sistema de avaliación para as convocatorias de xullo/fin de carreira será o mesmo que para a convocatoria do propio cuatrimestre.

Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000