Guia docente 2019_20
Facultade de CC. Sociais e da Comunicación
Grao en Comunicación Audiovisual
 Materias
  Posprodución audiovisual
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Práctica de laboratorio Exerciciós de manexo de software de postprodución. Avaliación na eficiencia na análise dos casos propostos, adecuación na elección de ferramentas e uso das mesmas (Individual) 20
CG3
CG6
CE10
CE21
Exame de preguntas obxectivas Evaluacion de fundamentos teóricos expostos nas clases da asignatura.(Individual) 30
CG6
CT1
Informe de prácticas Traballo/memoria persoal con descrición das tarefas realizadas no traballo de grupo, problemas atopados e solucións porpuestas.(Individual) 20
CG3
CG4
CG6
CE10
CE19
CT1
CT2
Traballo Traballo conxunto, levar a termíno por grupos un guion ata o estado de emisión, produto completo. Inclúe memoria técnica.(Grupal) 30
CG3
CG4
CG6
CE19
CE21
CT1
CT2
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Todos os traballos terán que presentarse para ser evaluados en primeira
convocatoria. é imprescindible superar tres das catro probas para
aprobar a materia, sendo a memoria persoal una das partes a superar en
todo caso.


2ª convocatoria: Proba test e/ou desenrolo (30%), entrega de probas prácticas (30%-
resérvase o dereito de repetir durante o exame algunha das practícas,
-traer material e proxectos orixinais-), A preprodución será un
traballo individual, segundo os parámetros dados no curso corrente, Non
é necesario realizar o produto final. (40% - Parámetros en Faitic).
Imprescindible superar dous das tres partes para aprobar a materia,
sendo a memoria persoal una das partes a superar en todo caso.

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000