Guia docente 2020_21
Facultade de CC. Sociais e da Comunicación
Grao en Comunicación Audiovisual
 Materias
  Estrutura do sistema audiovisual
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Traballo tutelado O estudante desenvolve exercicios ou proxectos na aula baixo as directrices e supervisión do profesor. O seu desenvolvemento pode estar vinculado con actividades autónomas do estudante. 20 CG1
CG4
CG5
CE3
CT5
CT6
Estudo de casos Proba na que se presenta unha situación ou problemática xa dada ou que pode darse, partindo dos diferentes factores involucrados, a análise dos antecedentes, condicións, da situación ,etc. 10 CG4
CG5
CE3
CT5
CT6
Resolución de problemas de forma autónoma Actividade na que se formulan problemas e/ou exercicios relacionados coa materia. O alumno debe desenvolver a análise e resolución dos problemas e/ou exercicios de forma autónoma. 20 CG2
CG4
CE3
CT1
Lección maxistral Exame de preguntas obxectivas 50 CG1
CG2
CE3
CE12
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

A avaliación continuada, valorando cada un dos traballos realizados ó longo do curso, terá un peso do 50% na nota final. Será preciso obter un mínimo dun 2.5 nas dúas partes para superar a materia. 


A segunda convocatoria consistirá nunha proba escrita na que o estudante deberá demostrar que ten coñecemento dos aspectos estudiados durante o curso. Manterase a cualificación dos traballos realizados. 

Cualificación numérica de 0 a 10 puntos segundo a lexislación vixente (RD 1125/2003). 
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000