Guia docente 2019_20
Facultad de CC. Sociales y de la Comunicación
Grao en Comunicación Audiovisual
 Materias
  Xestión de proxectos audiovisuais e interactivos
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Resolución de problemas e/ou exercicios O exame consistirá en probas de resposta curta a elixir entre varias. 50
CE25
Traballo Ao longo do curso realizaranse distintos traballos:
1.- Deseño dun produto de información interactiva en grupo.
2.- Deseño e preparación dun proxecto Interactivo de Entretemento para a súa presentación en público
3.- Pequenos traballos que se lle irán solicitando nas clases teóricas coa finalidade de que se vaian fixando os conceptos máis importantes da materia.
50
CG3
CG4
CE23
CT2
CT3
CT4
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

O alumno deberá aprobar as dúas partes da materia - Teórica e Práctica- de forma independente. 

Valorarase a asistencia a clase, así como a participación do alumno en todas as actividades que se expoñan.

O alumno que o desexe poderá realizar un traballo de investigación relacionado con algún aspecto da materia en substitución do exame escrito.

Nota. Datos de relevancia para traballar na materia

O horario será o que veña marcado pola universidad, tanto nas clases téoricas como nas prácticas. 

Nas clases practicas se traballa en grupo que será creado polo docente. En ditas clases e por respeto aos compañeiros, terase en conta as seguintes normas: 

  • Si alguen no pode vir por causas de forza maior, debe xustificalo. Avisar aos compañeiros do grupo e o profesor. 
  • Si alguen falta dous veces o mais sin xutificación, de forma automática deixa de pertencer o equipo e deberá comenzar a traballar de forma autónoma. O profesor asignaralle un tema que desenvolverá de forma independiente e deberá entregar para poder ser evaluado da materia. 
Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000