Guia docente 2020_21
Facultade de CC. Sociais e da Comunicación
Grao en Comunicación Audiovisual
 Materias
  Xestión de proxectos audiovisuais e interactivos
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Resolución de problemas e/ou exercicios Realización dun ensaio sobre algún dos temas tratados nas sesións teóricas. Pequenos traballos que os alumnos deben entregar para ir fixando os conceptos máis importantes da materia. 50 CE25
Traballo Ao longo do curso realizaranse distintos traballos: 1.- Deseño dun produto de información interactiva en grupo. 2.- Deseño e preparación dun proxecto Interactivo de Entretemento para a súa presentación en público 50 CG3
CG4
CE23
CT2
CT3
CT4
 
Outros comentarios sobre a Avaliación
<*p> O alumno deberá aprobar as dúas partes da materia - Teórica e Práctica- de forma independente.&*nbsp;<*p>Valorarase a asistencia a clase, así como a participación do alumno en todas as actividades que se expoñan.<*p>O alumno que o desexe poderá realizar un traballo de investigación relacionado con algún aspecto da materia en substitución do exame escrito.<*p><*strong>Nota. Datos de importancia para traballar na materia<*p>O horario será o que veña marcado pola universidade, tanto nas clases *téoricas como nas prácticas.&*nbsp;<*p>Nas clases practicas trabállase en grupo que será creado polo docente. En devanditas clases e por respecto aos compañeiros, terase en conta as seguintes normas:&*nbsp;<*ul><*li>Si *alguen no pode vir por causas de forza maior, debe xustificalo. Avisar aos compañeiros do grupo e o profesor.&*nbsp;<*li>Si *alguen falta dúas veces o mais sen *xutificación, de forma automática deixa de pertencer o equipo e deberá comezar a traballar de forma autónoma. O profesor asignaralle un tema que desenvolverá de forma independente e deberá entregar para poder ser avaliado da materia.&*nbsp;
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000