Guia docente 2020_21
Facultade de CC. Sociais e da Comunicación
Grao en Comunicación Audiovisual
 Materias
  Expresión sonora e estilos musicais
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Prácticas de laboratorio Avaliarase a asistencia ás clases prácticas e a resolución dos exercicios propostos nelas. 10 CG3
CE10
CT1
CT2
Resolución de problemas e/ou exercicios Exercicios simples de aplicación das propostas teóricas 30 CG3
CG4
CE10
CT2
Traballo Traballos mais complexos de uso das técnicas de audio 30 CG3
CG4
CE10
CT2
Resolución de problemas e/ou exercicios Exámen, de resposta curta ou tipo test, para comprobar os coñecementos que adquiriu o alumno sobre os conceptos teóricos da materia 30 CG3
CG6
CT1
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

En cada apartado poderá haber mais dunha proba, que se irán secuenciando ao longo do curso.


Será necesario obter un mínimo de 4 sobre 10 nas probas de resposta
curta con indepencia da cualificación nos outros apartados. Significaría
o suspenso na correspondente convocatoria manténdose a cualificación da
parte aprobada para a edición de xullo.


Será necesario realizar todos os traballos e proxectos para superar a asignatura.


Os traballos terán unha data improrrogable de entrega. Fóra desta,
consideraranse non entregados nesta convocatoria e quedarán para a
seguinte.


En calquera caso os traballos realizados valoraranse e, a súa
cualificación en caso de ser positiva, manterase para a segunda
convocatoria aínda que a asignatura non sexa superada na súa totalidade.

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000