Educational guide 2021_22
Escola de Enxeñaría Forestal
Grao en Enxeñaría Forestal
 Materias
  Tecnoloxía da madeira
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Lección maxistral Avaliación continua a través da asistencia ás clases de aula. En caso de docencia non presencial ou *semi-presencial, valorarase a participación activa no debate que se expoña na aula/campus remoto sobre os conceptos teóricos. Tamén se valorará a participación nos foros que se habiliten na plataforma *FaiTIC 20
Prácticas de laboratorio Avaliación continua a través da asistencia ás prácticas de laboratorio. En caso de docencia non presencial ou *semi-presencial, valorarase a participación activa no debate que se expoña na aula/campus remoto sobre os conceptos teóricos. Tamén se valorará a participación nos foros que se habiliten na plataforma *FaiTIC . 5
Resolución de problemas e/ou exercicios Realización de probas parciais e finais. Probas escritas sobre os contidos teóricos e prácticos da materia. Algunhas probas serán planificadas ao longo do curso e serán entregadas a través da plataforma de *Teledocencia. 70
Informe de prácticas, prácticum e prácticas externas Realización e presentación das memorias das prácticas de laboratorio. No caso de docencia non presencial ou *semi-presencial, valorarase memorias de material audiovisual co que se traballe. 5
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Calendario de exames:

segundo información oficial da Escola. Consultar a páxina web oficial. 

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000