Educational guide 2024_25
Escola de Enxeñaría Forestal
Grao en Enxeñaría Forestal
 Materias
  Hidroloxía forestal
   Contidos
Tema Subtema
Tema1 Introdución e xeneralidades Ciclo hidrolóxico.
A conca hidrolóxica.
Parámetros fisicos da conca.
Chan e clima.
Accións do bosque sobre a regulación hídrica.
Subsistemas hidrolóxicos.
Modelos hidrolóxicos.
Marco xuridico .
Tema 2 Precipitación Formación e tipos
Medida humidade atmosférica
Velocidade terminal pingas choiva
Tamaño pingas e enerxía cinética
Medida e distribución da precipitación.
Métodos de traballo con datos pluviométricos.
Precipitación media sobre unha área
Tema 3 Evaporación Radiación solar
Perfís de vento en vexetación
Evaporación e evapotranspiración
Métodos empiricos
Interceptación e transpiración en bosques
Tema 4 Infiltración Medida de humidade e potencial auga no chan
Factores influentes
Infiltración instantánea e acumulada
Fluxo en medios saturados. Lei de Darcy
Modelos de infiltración
Medida da conductividade hidraulica
Tema 5 Escorrentia Xeración e clasificación do fluxo de escorrentia
Coeficiente de escorrentia.
Múmero de Curva
Métodos de Green –Ampt
Métodos de estimación de escorrentia mensuais
Balance hídrico e Thornthwaite
Tema 6 Hidrogramas Separación de fluxo base
Hidrograma unitário e sintético
Caudal máximo de escorrentia
Tema 7 Auga superficial e subterránea Acuiferos
Variables hidrogeolóxicas
Ecuacións de fluxo subterráneo
Tema 8 Medicións hidrolóxicas Caudal
Medicións de velocidade de fluxo
Medicións con sensores de presión
Tipos de control de relación nivel e caudal
Tema 9 Condución de avenidas de auga Introdución
Tránsito de sistemas agregados
Tránsito hidrolóxico en ríos
Tránsito distribuído de crecentes
Onda cinemática
Tema 10 Estatística hidrológica Conceptos.
Análise de frecuencia
Funciones de distribución
Período de retorno
Teoría de axuste estatística
Análise de frecuencia para valores extremos
Tema 11 Restauración hidrolóxica forestal Accions do bosque sobre regulación hidrica
Distribución da precipitación en masas forestais.
Tecnicas de restauración hidroloxica forestal
Tema 12: Erosión hidríca Tipos de erosión.
Modelos paramétricos
Modelos de solución análitica.
Tecnicas de estabilizacion e rehabilitacion de areas con risco de erosión
Tema 13: Restauración de ribeiras e rios Principais presións e impactos dos rios españois
Valoración ambiental dos rios
Caracteristicas e ribeiras
Actuacións para a mellora e restauración de rios
Elavoracion de proxectos
Restauración ecoloxica de rios e ribeiras
Tema 14: Obras transversais na canle Diques de consolidación
Diques de retención
Planificación e criterios técnicos de execución
Obras longitudinales en margenes
Deseño de espigóns
Soleiras de fondo
Deflectores
Tema 15: sesións prácticas e saídas de campo Modelado Hidrolóxico con HEC-HMS.

Configuración de proxectos en HEC-HMS e as súas capacidades para a modelización de concas a través da introdución dos distintos compoñentes da conca, así como o modelo meteorolóxico e as especificacions de control.

Cálculo do hidrograma de escorrentía directa
producido por un evento de precipitación e análise dos resultados.

Saídas de campo ao río para a carecterización ecolóxica de ríos e sesións de laboratorio para calidade fisico-química
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000