Guia docente 2023_24
Escola de Enxeñaría Forestal
Grao en Enxeñaría Forestal
 Materias
  Repoboacións
   Avaliación
  Descrición Cualificación Resultados de Formación e Aprendizaxe
Lección maxistral Proba escrita sobre a docencia impartida en sesións maxistrais 0
Aprendizaxe baseado en proxectos Proba sobre aprendizaxe baseada en proxectos 0
Estudo de casos Proba escrita e/ou oral sobre os casos practicos similares aos resoltos en clase. Visitas de campo, entrega de traballos e memoria técnica realizada durante todo o curso, en modalidade de avaliación contínua. 40
Exame de preguntas obxectivas Proba escrita sobre a docencia impartida en sesións maxistrais 30
Resolución de problemas e/ou exercicios Proba escrita sobre a docencia impartida en sesións maxistrais 30
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

<*p>Para aprobar a materia débense superar os exames comúns e realizar satisfactoriamente os traballos que se encarguen, entregando os mesmos no formato e prazo indicado polos docentes. A asistencia as practicas e viaxes é obrigatoria e nas sesións de teoría é recomendable. Non se gardarán as calificacións das notas teóricas e prácticas máis aló das convocatorias reguladas do ano académico.

O alumno terá
dereito a elixir o tipo de sistema co que será avaliado dentro da materia. A
avaliación será preferentemente continua.

A elección da modalidade de avaliación global correspóndelle
a cada estudante, que poderá levala a cabo segundo o procedemento e o prazo
establecido polo centro.

<*p>

Calendario de exames:

Datas oficiais recollidas en documentación informativa da Escola.&*nbsp;

<*div>http://forestales.uvigo.es/*gl/docencia/*exames/<>

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000