Educational guide 2023_24
Escola de Enxeñaría Forestal
Grao en Enxeñaría Forestal
 Materias
  Zooloxía e entomoloxía forestal
   Avaliación
  Descrición Cualificación Resultados de Formación e Aprendizaxe
Lección maxistral 1.-Probas de tipo test
2.-Probas de resposta corta
3.-Probas de resposta longa, de desenvolvemento
40 B1
C13
Prácticas de laboratorio Informes/memorias de prácticas e/ou examen práctico

40 C13
Resolución de problemas Resolución de exercicios e problemas plantexados na aula 20 B1
C13
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

A asistencia ás clases prácticas é obrigatoria. 

A avaliación continua farase segundo as metodoloxías e probas expostas máis arriba: avaliaranse os coñecementos teóricos da materia mediante un exame escrito, cun peso do 40% na nota global; avaliaranse os coñecementos prácticos da materia mediante un exame escrito e/ou unha memoria de actividades realizadas no laboratorio, cun peso do 40% na nota global e avaliarase a capacidade de resolución de problemas facendo un seguemento continuo na resolución de exercicios na clase e/ou a entrega dunha memoria de problemas resoltos, cun peso do 20%.  

Será imprescindible superar cada unha destas partes independentemente.

A avaliación global farase mediante 2 probas escritas (unha práctica e outra teórica) cun peso do 30% e 70% respectivamente.

Datas dos exames: As datas oficiais e as posibles modificacións están expostas no taboleiro oficial da EE Forestal e na web http://forestales.uvigo.es/gl/

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000