Guia docente 2020_21
Escola de Enxeñaría Forestal
Grao en Enxeñaría Forestal
 Materias
  Botánica
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Saídas de estudo No exame de laboratorio integraranse os coñecementos adquiridos nas saídas de campo.
Avalíase a competencia B20
5
Prácticas de laboratorio Farase unha avaliación continua ó alumnado das actividades plantexadas nas clases prácticas.Ó final do curso o alumnado deberá entregar unha memoria final e/ou realizar unha proba sobre identificación de distintos pliegos de especies forestais.
Avalíanse as competencias A10,A18,A20
20
Resolución de problemas de forma autónoma No exame da sesión magistral integraranse os coñecementos adquiridos coa resolución de problemas dun xeito autónomo.
Ó final do curso o alumnado deberá entregar un herbario formado, principalmente, polas especies forestais tratadas na parte teórica e/ou un traballo bibliográfico ou de investigación. Estes coñecementos poderán integrararse no exame de laboratorio ou valorarse dun xeito independiente
Avalíanse as competencias A68,B20
5 CE15
Lección maxistral Proba con preguntas tipo test, de resposta curta e de resposta longa; o alumnado deberá demostrar os coñecementos adquiridos.
Avalían-se as competencias A2,A8,A68
70 CG1
CE15
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Para supera-la materia, é necesario superar a parte práctica e a teórica dun xeito independiente; así como o herbario e/ou o traballo bibliográfico ou de investigación. Datas dos exames

Fin de Carreira: 22 de setembro 2020, 10h teoría, 12.30h práctico

Primeira convocatoria: 15 de xaneiro 2021, 10h teoría, 12.30h práctico
Segunda convocatoria: 21 de xuño de 2021, 10h teoría, 12.30h práctico
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000