Guia docente 2021_22
Escola de Enxeñaría Forestal
Grao en Enxeñaría Forestal
 Materias
  Matemáticas: Estatística
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Resolución de problemas de forma autónoma Avaliaranse as actividades (problemas, cuestións, exercicios de computador) entregadas durante o curso e os cuestionarios de autoevaluación.
30 CG1
CE11
CT2
CT5
CT8
Traballo tutelado Cualificación do contido e presentación do traballo de grupo. 10 CG1
CE11
CT2
CT5
CT8
Exame de preguntas de desenvolvemento Exame escrito de problemas e pequenas cuestións de teoría.

Hai que sacar un mínimo para compensar (4 sobre 10).
40 CG1
CE11
CT8
Práctica de laboratorio Exame do software estatístico na aula de informática.

Hai que sacar un mínimo para compensar (4 sobre 10).
20 CG1
CE11
CT5
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Para aprobar a materia hai que ter os dous exames compensables (4 puntos ou máis) e alcanzar unha nota final maior ou igual que 5.

Na segunda convocatoria haberá dous exames: escrito e de computador, para que cada alumno recupere o que teña pendente. O traballo e resto de actividades non se poderán recuperar en segunda convocatoria.

Calendario de exames:
 

As datas oficiais e as posibles modificacións exponse no tablón oficial de EEF e na web http://forestales.uvigo.es/gl/

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000