Guia docente 2021_22
Escola de Enxeñaría Forestal
Grao en Enxeñaría Forestal
 Materias
  Matemáticas: Estatística
   Contidos
Tema Subtema
1. Mostraxe e estatística descritiva 1.1 Definición e campo de aplicación da Estatística.
1.2 Conceptos básicos de mostraxe. Métodos de mostraxe aleatoria.
1.3 Estatística descritiva: Táboas e representacións gráficas.
1.4 Estatística descritiva: Medidas de posición, dispersión e forma.
2. Probabilidade 2.1 Experimento aleatorio. Espazo muestral. Sucesos.
2.2 Probabilidade: concepto, propiedades e métodos de determinación.
2.3 Probabilidade condicionada. Independencia de sucesos.
2.4 Teoremas fundamentais: do produto, probabilidades totais e Bayes.
3. Variables aleatorias e distribucións notables 3.1 Concepto de variable aleatoria (v.a.) 3.2 Variables aleatorias discretas e continuas.
3.3 Características dunha v.a.
3.4 Modelos asociados a un Proceso de Bernouilli.
3.5 Modelos asociados a un Proceso de Poisson.
3.6 A distribución Normal.
3.7 Outros modelos notables.
4. Intervalos de confianza 4.1 Estimador: concepto e propiedades.
4.2 A media, varianza e proporción mostrais.
4.3 Intervalos de confianza para a media, varianza e proporción.
4.4 Cálculo do tamaño da mostra.
4.5 Intervalos de confianza para a diferenza de medias e proporcións.
5. Contrastes de hipóteses 5.1 Definición e metodoloxía clásica dun contraste: tipos de hipóteses,erros asociados ao contraste, nivel de significación, rexión de rexeitamento. Potencia.
5.2 Nivel crítico ou p-valor.
5.3 Contrastes para a comparación de medias e varianzas de dúas distribuciones normais.
5.4 Contraste chi-cadrado de independencia.
5.5 Contrastes de normalidade.
6. Introdución aos modelos de regresión 6.1 Medición da asociación lineal: covarianza e coeficiente de correlación lineal.
6.2 Formulación do modelo de regresión lineal simple.
6.3 Estimación dos parámetros.
6.4 Intervalos de confianza e contrastes de hipóteses.
6.5 Análise da varianza e coeficiente de determinación. Bondade de axuste.
6.6 Validación das hipóteses estructurais.
6.7 Predicción.
6.8 Modelo lineal xeneral.
6.9 Estratexias de regresión e comparación de modelos. Selección de modelos óptimos.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000