Educational guide 2021_22
Escola de Enxeñaría Forestal
Grao en Enxeñaría Forestal
 Materias
  Química: Química
   Contidos
Tema Subtema
1. Conceptos fundamentais. Átomos. Tabla periódica. Moléculas. Mezclas. Unidades de concentración. Reaccions e estequiométria.
2. Estructura atómica e enlace químico. Descripción mecano-cuántica do átomo. Propiedades periódicas. Enlace covalente. Xeometría e hibridación. Polaridad. Enlace iónico e metálico. Forzas intermoleculares
3.- Gases, sólidos e líquidos. Gas ideal. Gas real. Estado líquido. Estado sólido.
4. Termodinámica e termoquímica. Enerxía interna e entalpía. Calorimetría. Enerxía libre, espontaneidad das reaccións e equilibrio.
5.- Equilibrio químico Equilibrio químico gaseoso, equilibrio ácido-base, equilibrio de solubilidad, equilibrio redox
6.- Cinética Química Velocidade de reacción, ecuación cinética
7.- Conceptos básicos en química orgánica. Grupos funcionais. Isomería. Reaccions e intermedios. Mecanismos de reacción.
8.- Principios básicos de química inorgánica Metalurgía e química dos metais
9.- Química industrial Modos de operación. Procesos e operacions básicas. Diagramas de fluxo.
10.- Aproveitamento da biomasa. Biorefinería Aproveitamento enerxético: biopetroleo, biogas, biodiesel e bioetanol
Aproveitamento alimentario: vitaminas, minerales e piensos.
Aproveitamento como biomateriais: bioplasticos e biopolimeros
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000