Educational guide 2021_22
Escola de Enxeñaría Forestal
Grao en Enxeñaría Forestal
 Materias
  Química: Química
   Plan de Continxencias
 
Descrición

Cambios na metodoloxía de ensino en circunstancias excepcionais:

Neste asunto, abordaremos todo o contido incluído na guía docente.

Clases maxistrais: impártense ao mesmo tempo que as establecidas na páxina web do centro, pero a través de plataformas en liña, coa plataforma Campus Remoto e a plataforma Faitic. As transparencias dos temas, as unidades didácticas e as pílulas didácticas están accesibles en Faitic.

Prácticas: a parte experimental dos dous bloques de proxectos farase no laboratorio, presentaranse oralmente a través do campus remoto e os informes enviaranse aos profesores da materia. Se por circunstancias non podes ir ao laboratorio, o traballo farase con base en datos bibliográficos.

Seminarios: explicaranse problemas a través da plataforma do campus remoto, os exercicios que os estudantes deben entregar por correo electrónico ou serán subidos a Faitic.

Cambios na atención personalizada
Aténdese a solicitude por correo electrónico, correo electrónico ou desde o campus remoto.

Cambios nas metodoloxías de avaliación:
A materia de Química avaliarase de xeito presencial seguindo os criterios establecidos na guía docente. Clase maxistral 50%, prácticas de laboratorio 30% e resolución de problemas 20%.
A clase maxistral avaliarase con probas teóricas e probas de problemas. Os exames teóricos realízanse en cada dous temas e o modelo de proba úsase a través da plataforma Faitic. As probas de problemas serán dous exames parciais, coa posibilidade de aprobar gradualmente partes da materia e facer a avaliación máis continua. Estes faranse a través da plataforma Campus Remoto (50%).

As exposicións de traballo (proxectos de prácticas) realízanse a través do campus remoto e corresponden a prácticas de laboratorio. (30%)

A entrega dos seminarios farase por correo electrónico e corresponderá á resolución de problemas. (20%)
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000