Guia docente 2018_19
Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte
Máster Universitario en Dirección Integrada de Proxectos
 Materias
  Traballo Fin de Máster
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Proxecto O exame de o Traballo Fin de Máster realizarase mediante un acto presencial, en sesión pública, a realizar en as dependencias designadas por a Dirección de o Máster para ese efecto.

Consistirá en a exposición oral, fronte a un tribunal de tres membros, de o proxecto desenvolvido. Para iso o/a alumno/a contará con un tempo máximo de 20 minutos, tras o que cada un de os membros de o Tribunal formulará cantas preguntas estime oportunas para evaluar a calidade técnica e organizativa de o proxecto presentado.

Os aspectos a valorar para asignar a cualificación de cada Proxecto serán os seguintes:

Contido, organización e redacción de a correspondente memoria.

Calidade e axuste a a metodoloxía DIP ou áxil de o proxecto presentado.

Calidade de o traballo realizado: dificultade de o tema tratado, originalidad, axuste a a realidade de o plan de xestión, capacidade de xestión de o cambio, leccións apresas e deseño de ferramentas de seguimiento e control.

Calidade de a exposición oral e de as respostas a as preguntas suscitadas por os membros de o tribunal
100
CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG4
CG5
CE1
CE5
CE19
CE21
CE22
CT1
CT4
CT5
CT6
CT7
CT8
 
Outros comentarios sobre a Avaliación
Será necesario seguir a normativa aprobada pola CAM, para tal fin. En caso de non ter superada a materia na primeira convocatoria, as competencias non adquiridas serán avaliadas na convocatoria de Xullo co mesmo formato. As datas oficiais dos exames poden consultarse na web do Máster www.mdip.es
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000