Guia docente 2018_19
Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte
Máster Universitario en Dirección Integrada de Proxectos
 Materias
  Xestión do Tempo do Proxecto
   Competencias
Código Descrición
CG1 Capacidade de análise e síntese.
CG2 Capacidade de Organización e Planificación
CG3 Capacidade de Traballo en equipo
CG4 Capacidade de procura, análise e selección de información relevante
CG5 Capacidade de utilización e xestión da información
CG6 Orientación aos resultados
CG8 Capacidade de comunicación e motivación
CG9 Capacidade para a resolución de problemas
CG10 Capacidade para a toma de decisións
CG13 Capacidade de liderado, diálogo e negociación
CG15 Sensibilidade cara a temas de seguridade laboral, accesibilidade, sustentabilidade e medioambiente
CE1 Saber actuar como representantes do promotor do proxecto en todos os ámbitos de actuación do Director de Proxecto ou Project Manager.
CE2 Saber iniciar, planificar, dirixir, controlar e pechar Proxectos de Edificación e Desenvolvemento Territorial na especialidade de Edificación e Desenvolvemento Territorial
CE3 Saber iniciar, planificar, dirixir, controlar e pechar Proxectos de Lecer e Deporte na especialidade de Lecer e deporte
CE4 Saber iniciar, planificar, dirixir, controlar e pechar Proxectos de Sistemas de Información na especialidade de Sistemas de Información.
CT1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
CT4 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
CT5 Valorar de forma crítica o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
CT6 Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
CT7 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
CT8 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000