Guia docente 2018_19
Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte
Máster Universitario en Dirección Integrada de Proxectos
 Materias
  Xestión do Tempo do Proxecto
   Competencias
Código Descrición Tipoloxía
CG1 Capacidade de análise e síntese.
 • saber facer
CG2 Capacidade de Organización e Planificación
 • saber facer
CG3 Capacidade de Traballo en equipo
 • saber facer
CG4 Capacidade de procura, análise e selección de información relevante
 • saber facer
CG5 Capacidade de utilización e xestión da información
 • saber facer
CG6 Orientación aos resultados
 • saber facer
CG8 Capacidade de comunicación e motivación
 • saber facer
CG9 Capacidade para a resolución de problemas
 • saber facer
CG10 Capacidade para a toma de decisións
 • saber facer
CG13 Capacidade de liderado, diálogo e negociación
 • saber facer
CG15 Sensibilidade cara a temas de seguridade laboral, accesibilidade, sustentabilidade e medioambiente
 • Saber estar / ser
CE1 Saber actuar como representantes do promotor do proxecto en todos os ámbitos de actuación do Director de Proxecto ou Project Manager.
 • saber facer
CE2 Saber iniciar, planificar, dirixir, controlar e pechar Proxectos de Edificación e Desenvolvemento Territorial na especialidade de Edificación e Desenvolvemento Territorial
 • saber facer
CE3 Saber iniciar, planificar, dirixir, controlar e pechar Proxectos de Lecer e Deporte na especialidade de Lecer e deporte
 • saber facer
CE4 Saber iniciar, planificar, dirixir, controlar e pechar Proxectos de Sistemas de Información na especialidade de Sistemas de Información.
 • saber facer
CT1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
 • saber facer
CT4 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
 • saber facer
CT5 Valorar de forma crítica o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
 • saber facer
CT6 Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
 • saber facer
CT7 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
 • saber facer
CT8 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
 • saber facer
 • Saber estar / ser
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000