Guia docente 2021_22
Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte
Grao en Educación Primaria
 Materias
  Didáctica das ciencias experimentais II
Guía Materia
DATOS IDENTIFICATIVOS 2021_22
Materia Didáctica das ciencias experimentais II Código P02G120V01502
Titulacion
Grao en Educación Primaria
Descriptores Cr.totais Carácter Curso Cuadrimestre
6 OB 3 1c
Lingua impartición
Galego
Prerrequisitos
Departamento Didácticas especiais
Coordinador/a
Varela Losada, María Mercedes
Arias Correa, Azucena
Correo-e azucena@uvigo.es
mercedesvarela@uvigo.es
Profesorado
Arias Correa, Azucena
Pérez Rodríguez, Uxío
Varela Losada, María Mercedes
Web
Descrición xeral Se tomamos en consideración os referentes que neste momento existen acerca das tendencias ao redor da
titulación que marca o EEES, como son o estudo das competencias específicas de formación disciplinaria e
profesional do Libro Branco (ANECA) do Título de Grao de Maxisterio na área de ciencias experimentais,
obsérvase que as competencias máis valoradas aluden a aspectos vinculados directamente co
desenvolvemento didáctico da área, xunto á imprescindible formación e coñecemento dos contidos do
propio currículo de Ciencias da EP. Os coñecementos, actitudes e destrezas específicos para a área de
Ciencias Experimentais exponse en termos de obxectivos na proposta de Título Universitario de Grao
segundo RD 55/2005, de 21 de xaneiro de Mestre de EP. Neste contexto normativo, as universidades van
seguir sendo competentes na formación inicial do profesorado e van seguir contribuíndo substancialmente
ao perfil profesional do profesorado novel de EP.
Por outra parte, a ciencia forma parte da cultura e caracteriza, en gran medida, a sociedade na que vivimos.
O alumnado de Educación Primaria debe aprender as posibilidades de intervención no medio de maneira que
se favoreza a sostibilidade das formas de vida e do medio ambiente a través dun achegamento ao mundo
físico e natural e dunha interrelación coas outras áreas de coñecemento. Trátase dun enfoque globalizado de
utilización da ciencia para formar á cidadanía. O alumnado desta titulación, futuro persoal docente, debe
promover unha educación científica que axude a pensar, a comunicarse, a facer e a autorregularse, tendo
como referente o establecido no currículo de Educación Primaria da Consellería de Educación da Xunta de
Galicia.
A práctica docente universitaria e as liñas de investigación didáctica, neste campo, deben contemplar
metodoloxías e construcións conceptuais, procedementais e actitudinais, sempre en interacción e co
horizonte do desenvolvemento das competencias básicas, relativas a problemas globais de actualidade tales
como os referidos medio ambiente e ao desenvolvemento sostible. Deste modo, partindo das metodoloxías
propias da didáctica das ciencias, pódense utilizar os enfoques C-T-S, os da construción do coñecemento
arredor de problemas globais, os de alfabetización científica e técnica da cidadanía, ou os da Educación en
Ciencia Global: Débese incluír o tratamento da transversalidade, prestando especial atención á igualdade
entre homes e mulleres, dentro dun modelo integrador.
No presente curso continuarase coa experimentación do Proxecto de Innovación: "DESEÑO E IMPLANTACIÓN DE PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN EN GRAOS E POSGRAOS A TRAVÉS DA PLATAFORMA TEMA: CUESTIONARIOS KPSI, RÚBRICAS E MAPAS CONCEPTUAIS EN FORMATO DIXITAL" (Pendente de Resolución Reitoral), consistente en:
Neste marco proponse o deseño e implantación de procedementos que inciden no proceso de aprendizaxe (avaliación formativa e formadora, na que o alumnado é corresponsable) a través dos seguintes instrumentos: Cuestionarios ou formularios Knowledge and Prior Study Inventory (KPSI), Rúbricas ou matrices de valoración e Mapas Conceptuais. Todos eles están inseridos na combinación entre o traballo cooperativo e o individual, pois se ben os procesos de aprendizaxe teñen lugar socialmente, a aprendizaxe é individual. No caso dos Mapas Conceptuais tamén se utilizan como probas de execución ou realización.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000