Guia docente 2021_22
Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte
Grao en Educación Primaria
 Materias
  Educación: Teoría e historia da educación
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Traballo tutelado O traballo monográfico consiste na investigación sobre aspectos relevantes da educación primaria. Serán avaliados tendo en conta a calidade das aportacións, o seu formato axustado ós estándares científicos o mesmo que as exposicións monográficas que serán avaliadas tendo en conta a capacidade expositiva diante da clase, o contido e a preparación dos materiais pertinentes de aportar calidade a á materia 20 CB1
CB3
CB4
CG8
CG11
CE1
CE10
CE24
CE64
CT1
CT2
CT3
CT5
CT6
CT7
CT8
CT9
CT12
CT13
CT14
CT15
CT16
CT22
Resolución de problemas de forma autónoma O profesor propondrá traballos sobre contidos específicos (dossier) que aporten actualidade, reflexión crítica ás temáticas traballadas nas clases. Trátase, mediante o traballo personal e reflexivo, de afondar nos eidos da labor educativa que máis valor teñen no seu quefacer profesional futuro 10 CB1
CG8
CG11
CE1
CE17
CT1
CT2
CT5
CT9
CT13
CT15
CT16
CT22
Lección maxistral As sesións maxistrais serán avaliadas mediante unha proba. Dita proba avaliará as competencias adquiridas que inclúen preguntas directas sobre un aspecto concreto. Os alumnos deben responder de maneira directa e breve en función dos coñecementos que teñen sobre a materia. 70 CB1
CG8
CG11
CE1
CE17
CT1
CT2
CT3
CT5
CT6
CT7
CT8
CT9
CT12
CT13
CT14
CT15
CT22
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

A cualificación final da disciplina resultará da integración das distintas notas. Deberán ser superadas todas as partes para poder obter unha cualificación positiva. O alumno que non realice todas as actividades de evaluación obterá unha cualificación final de SUSPENSO. En xullo avaliarase mediante un exercicio escrito, a entrega dun traballo monográfico e o dossier feito na clase.
Tanto a calificación dos traballos derivados da resolución de problemas, é dicir, contidos específicos (Dossier) como a calificación dos traballos de aula  (traballo monográfico) feitos no seu momento durante o curso,  seguirán vixentes na segunda convocatoria ou convocatoria extraordinaria.

Os non asistentes terán un exame escrito final de toda a materia e a entrega dun dossier ou monográfico sobre unha temática específica propia da materia. As datas de exámenes se pueden consultar na web de la facultade no apartado de Docencia (exames). http://fcced.uvigo.es/gl/docencia/exames
Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000