Guia docente 2014_15
Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte
Grao en Educación Infantil
 Materias
  Didáctica das matemáticas para a educación infantil
   Contidos
Tema Subtema
Bloque 1: Desenvolvemento do pensamento matemático

1. As matemáticas e a Educación Infantil.


1.1. A importancia da Educación Infantil.
1.2. Teorías de aprendizaxe.
1.3. Sentido da educación matemática
na Educación Infantil.
2. O desenvolvemento dos conceptos numéricos.

2.1. A aprendizaxe dos conceptos aritméticos.
2.2. Desenvolvemento dos conceptos numéricos.
2.3. O desenvolvemento da capacidade de sumar e restar.
2.4. A representación e o significado dos números.
2.5. Comentario final sobre a Aritmética.

3. O pensamento espacial.

3.1. Introducción. Importancia do pensamento espacial.
3.2. O concepto de espazo.
3.3. A teoría de van Hiele.
3.4. Desenvolvemento dalgúns conceptos espaciais.
3.5. Conclusións sobre a representación do espazo.
4. As magnitudes e a medida.


4.1. As magnitudes e a medida.
Adquisición dos conceptos de magnitude e medida. Estadios principais.
4.2. Lonxitude.
4.3. Masa e peso.
4.4. Volume e capacidade.
4.5. Tempo e diñeiro.
4.6. Conclusións sobre magnitude e medida.
Bloque 2: Didáctica da matemática na Educación Infantil.

5. O proceso de ensinanza – aprendizaxe.

5.1. Ensinanza e aprendizaxe.
5.2. A aprendizaxe de conceptos matemáticos.
5.3. A aprendizaxe en matemáticas segundo Dienes.
5.4. A teoría de situacións de Brousseau.
5.5. O ensino da Matemática na Educación Infantil.

6. Obxectivos e contidos matemáticos no currículo da educación infantil.


6.1. Obxectivos da educación en matemáticas
6.2. Contidos de matemáticas na educación infantil.
6.2. O panorama internacional. Directrices oficiais.
7. Recursos e materiais.


7.1. O xogo e a educación en matemáticas.
7.2. O obradoiro de matemáticas.
7.3. Os recursos e os materiais na educación infantil.
7.4. Os materiais para as matemáticas.
7.5. Fontes e bibliografía.
8. A actividade matemática na Educación Infantil.

8.1. Os problemas. A comunicación. O razoamento. As Conexións.
8.2. Propiedades e relacións de obxectos e coleccións.
8.3. O número.
8.4. Formas, orientación e representación no espazo.
8.5. A medida.
9. Organización dos contidos.


9.1. Organización e desenvolvemento dos contidos.
9.2.- A globalización e as conexións con outros bloques.
9.3.- Secuenciación dos contidos.
10. A avaliación en matemáticas. 10.1. Funcións, fases e intrumentos para a avaliación.
11. As matemáticas e a educación especial.
.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000