Educational guide 2018_19
Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte
Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte
 Competences


Type CB Code Basic Competences
  CB1
  CB2
  CB3 Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética.
  CB4 Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto especializado coma non especializado.
  CB5 Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía.
Type CG Code General Competences
  CG1 Conceptualization and identification of the object of study of the Sciences of the Physical Activity and the Sport.
  CG2 Knowledge and comprehension of the scientific literature of the area of the physical activity and the sport.
  CG3 Knowledge and compression of the physiological factors and biomechanics that determine the practice of the physical activity and the sport
  CG4 Knowledge and comprehension of the behavioral and social factors that determine the practice of the physical activity and the sport.
  CG5 Knowledge and comprehension of the effects of the practice of the physical exercise on the structure and function of the human body.
  CG6 Knowledge and compression of the effects of the practice of the physical exercise on the psychological and social aspects of the human being.
  CG7 Knowledge and comprehension of the foundations, structures and functions of the skills and bosses of the motricity humanizes.
  CG8 Knowledge and comprehension of the structure function and development of the different manifestations of the motricity humanizes.
  CG9 Knowledge and comprehension of the foundations of the physical exercise, motive game, dance, movement and activities in the nature.
  CG10 Knowledge and comprehension of the foundations of the sport.
  CG11 Knowledge and comprehension of the ethical beginning necessary for the correct professional exercise.
  CG12 Application of the technologies of the information and communication (TIC) to the area of the Sciences of the Physical Activity and of the Sport.
  CG13 Habits of excellence and quality in the professional exercise.
  CG14 Managing of the scientific basic information applied to the physical activity and to the sport in his different manifestations.
  CG15 Aptitude to design, to develop and evaluate the processes of education - learning relative to the physical activity and of the sport, with attention to the individual and contextual characteristics of the persons.
  CG16 Aptitude to promote and evaluate the formation of lasting and autonomous habits of practice of the physical activity and of the sport.
  CG17 Aptitude to plan, to develop and control the process of training in his different levels.
  CG18 Aptitude to apply the physiological beginning, biomechanics, behavioral and social, to the different fields of the physical activity and the sport.
  CG19 Aptitude to evaluate the physical condition and to prescribe physical exercise orientated towards the health
  CG20 Aptitude to identify the risks that stem for the health of the practice of physical inadequate activities.
  CG21 Aptitude to plan, to develop and control the accomplishment of programs of sport activities.
  CG22 Aptitude to plan, to develop and control programs for the direction of organizations, entities and sports facilities.
  CG23 Aptitude to select and to be able to use the material and sports equipment adapted for every type of activity.
  CG24 Action inside the ethical beginning necessary for the correct professional exercise.
  CG25 Skill of leadership, capacity of interpersonal relation and teamwork.
  CG26 Adjustment to new situations, the resolution of problems and the autonomous learning.
Type CE Code Specific Competences
  CE1 Aptitude to design, to develop and evaluate the processes of education - learning relative to the physical activity and the sport with attention to the individual and contextual characteristics of the persons.
  CE2 Aptitude to promote and evaluate the formation of lasting and autonomous habits of practice of physical activity and sport between the school population
  CE3 Aptitude to apply the physiological and biomechanical skills, comportamentales and social, in the offer of tasks in the processes of education - learning across the physical activity and sport.
  CE4 Aptitude to identify the risks that stem for the health of the students due to the practice of inadequate physical activities .
  CE5 Aptitude to plan, to develop and evaluate the accomplishment of programs of sport and physical school activity
  CE6 Aptitude to select and to be able to use the material and sports equipment adapted for every type of activity in the processes of education learning across the physical activity and sport.
  CE7 Aptitude to plan, to develop and control the process of training in the different levels
  CE8 Aptitude to apply the physiological biomechanical, comportamental and social principles, during the process of the sports training
  CE9 Aptitude to promote and evaluate the formation of lasting and autonomous habits of practical physical and sports activity in the population who realizes sports training
  CE10 Aptitude to identify the risks, which stem for the health of the sportsmen, of the inadequte practice of physical activities in the context of the sports training
  CE11 Aptitude to plan, to develop and to control the accomplishment of programs of sports training
  CE12 Aptitude to select and to be able to use the material and sports equipment adapted for every type of activity of sports training
  CE13 Aptitude to evaluate the physical condition and to prescribe physical exercise orientated towards the health
  CE14 Aptitude to promote and evaluate the formation of lasting and autonomous habits of practice of physical activity and sport between the adult population, older and disabled people.
  CE15 Aptitude to identify the risks that stem for the health of the development of the physical inadequate activities between the population who realizes physical practice orientated to the health
  CE16 Aptitude to apply the physiological, biomechanical, comportamental and social principles to the field of the physical activity and the health
  CE17 Aptitude to plan, to develop and control the accomplishment of programs of physical - sports activities orientated to the health
  CE18 Aptitude to select and to be able to use the material and sports suitable equipment, for every type of activity that the population of adults practises, older and disabled people.
  CE19 Aptitude to plan, to develop and to control programs for the direction of organizations, entities and sports facilities
  CE20 Aptitude to manage the sports public and private services
  CE21 Aptitude to design the program of functioning of the sports facilities and to select the material and sports suitable equipment
  CE22 Aptitude to know and apply the juridical frame of the professional area
  CE23 Aptitude to identify and value the risks that could stem from the use of the equipments and sports facilities
  CE24 Aptitude to design, to develop and evaluate the processes of education - learning relative to the physical - sports recreative activity, with attention to the individual and contextual characteristics of the persons
  CE25 Aptitude to plan, to develop and control the accomplishment of physical - sports recreative activities
  CE26 Aptitude to select the material and sports equipment adapted for every type of physical - sports recreative activity
  CE27 Aptitude to promote and evaluate the formation of lasting and autonomous habits of practice of the physical - sports recreative activities for the whole population
  CE28 Aptitude to apply the physiological biomechanicl, comportamental and social principles, in the physical - sports recreative activities
  CE29 Aptitude to identify the risks that stem for the health, of the practice of physical inadequate activities in the medical instructors of physical - sports recreative activity
Type CT Code Transversal Competences
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000