Guia docente 2014_15
Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte
Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte
 Competencias


Carácter A Código Competencias Específicas
  A1 Capacidade para deseñar, desenvolver e avaliar os procesos de ensino-aprendizaxe relativos á actividade física e ao deporte con atención ás características individuais e contextuais das persoas
  A2 Capacidade para promover e avaliar a formación de hábitos perdurables e autónomos de práctica de actividade física e deporte entre a poboación escolar
  A3 Capacidade para aplicar os principios fisiolóxicos, biomecánicos, comportamentais e sociais, na proposta de tarefas nos procesos de ensino-aprendizaxe a través da actividade física e o deporte
  A4 Capacidade para identificar os riscos que se derivan para a saúde dos escolares debido á práctica de actividades físicas inadecuadas
  A5 Capacidade para planificar, desenvolver e avaliar a realización de programas de deporte e actividade física escolar
  A6 Capacidade para seleccionar e saber utilizar o material e equipamento deportivo adecuado para cada tipo de actividade nos procesos de ensino-aprendizaxe a través da actividade física e do deporte
  A7 Capacidade para planificar, desenvolver e controlar o proceso de adestramento nos seus distintos niveis
  A8 Capacidade para aplicar os principios fisiolóxicos, biomecánicos, comportamentais e sociais, durante o proceso do adestramento deportivo
  A9 Capacidade para promover e avaliar a formación de hábitos perdurables e autónomos de práctica actividade físico-deportiva na poboación que realiza adestramento deportivo
  A10 Capacidade para identificar os riscos, que se derivan para a saúde dos deportistas, da práctica de actividades físicas inadecuadas no contexto do adestramento deportivo
  A11 Capacidade para planificar, desenvolver e controlar a realización de programas de adestramento deportivo
  A12 Capacidade para seleccionar e saber utilizar o material e equipamento deportivo, adecuado para cada tipo de actividade de adestramento deportivo
  A13 Capacidade para avaliar a condición física e prescribir exercicio físico orientado cara á saúde
  A14 Capacidade para promover e avaliar a formación de hábitos perdurables e autónomos de práctica de actividade física e deporte entre a poboación adulta, maiores e discapacitados
  A15 Capacidade para identificar os riscos que se derivan para a saúde do desenvolvemento das actividades físicas inadecuadas entre a poboación que realiza práctica física orientada á saúde
  A16 Capacidade para aplicar os principios fisiolóxicos, biomecánicos, comportamentais e sociais ao campo da actividade física e a saúde
  A17 Capacidade para planificar, desenvolver e controlar a realización de programas de actividades físico-deportivas orientada á saúde
  A18 Capacidade para seleccionar e saber utilizar o material e equipamento deportivo adecuado, para cada tipo de actividade que practique a poboación de adultos, maiores e discapacitados
  A19 Capacidade para planificar, desenvolver e controlar programas para a dirección de organizacións, entidades e instalacións deportivas
  A20 Capacidade para administrar os servizos deportivos públicos e privados
  A21 Capacidade para deseñar o programa de funcionamento das instalacións deportivas e seleccionar o material e equipamento deportivo adecuado
  A22 Capacidade para coñecer e aplicar o marco xurídico do ámbito profesional
  A23 Capacidade para identificar e valorar os riscos que poidan derivarse do uso dos equipamentos e instalacións deportivas
  A24 Capacidade para deseñar, desenvolver e avaliar os procesos de ensino-aprendizaxe relativos á actividade físico-deportiva recreativa, con atención ás características individuais e contextuais das persoas
  A25 Capacidade para planificar, desenvolver e controlar a realización de actividades físico-deportivas recreativas
  A26 Capacidade para seleccionar o material e equipamento deportivo adecuado para cada tipo de actividade físico-deportiva recreativa
  A27 Capacidade para promover e avaliar a formación de hábitos perdurables e autónomos de práctica das actividades físico-deportivas recreativas para toda a poboación
  A28 Capacidade para aplicar os principios fisiolóxicos, biomecánicos, comportamentais e sociais, nas actividades físico-deportivas recreativas
  A29 Capacidade para identificar os riscos que se derivan para a saúde, da práctica de actividades físicas inadecuadas nos practicantes de actividade físico-deportiva recreativa
Carácter B Código Competencias Transversais
  B1 Conceptualización e identificación do obxecto de estudo das Ciencias da Actividade Física e do Deporte
  B2 Coñecemento e comprensión da literatura científica do ámbito da actividade física e o deporte
  B3 Coñecemento e compresión dos factores fisiolóxicos e biomecánicos que condicionan a práctica da actividade física e o deporte
  B4 Coñecemento e comprensión dos factores comportamentais e sociais que condicionan a práctica da actividade física e o deporte
  B5 Coñecemento e comprensión dos efectos da práctica do exercicio físico sobre a estrutura e función do corpo humano
  B6 Coñecemento e compresión dos efectos da práctica do exercicio físico sobre os aspectos psicolóxicos e sociais do ser humano
  B7 Coñecemento e comprensión dos fundamentos, estruturas e funcións das habilidades e patróns da motricidade humana
  B8 Coñecemento e comprensión da estrutura, función e desenvolvemento das diferentes manifestacións da motricidade humana
  B9 Coñecemento e comprensión dos fundamentos do exercicio físico, xogo motor, danza, expresión corporal e actividades na natureza
  B10 Coñecemento e comprensión dos fundamentos do deporte
  B11 Coñecemento e comprensión dos principios éticos necesarios para o correcto exercicio profesional
  B12 Aplicación das tecnoloxías da información e comunicación (TIC) ao ámbito das Ciencias da Actividade Física e do Deporte
  B13 Hábitos de excelencia e calidade no exercicio profesional
  B14 Utilización da información científica básica aplicada á actividade física e ao deporte nas súas diferentes manifestacións
  B15 Capacidade para deseñar, desenvolver e avaliar os procesos de ensino-aprendizaxe relativos á actividade física e do deporte, con atención ás características individuais e contextuais das persoas
  B16 Capacidade para promover e avaliar a formación de hábitos perdurables e autónomos de práctica da actividade física e do deporte
  B17 Capacidade para planificar, desenvolver e controlar o proceso de adestramento nos seus distintos niveis
  B18 Capacidade para aplicar os principios fisiolóxicos, biomecánicos, comportamentais e sociais, aos diferentes campos da actividade física e o deporte
  B19 Capacidade para avaliar a condición física e prescribir exercicio físico orientado cara á saúde
  B20 Capacidade para identificar os riscos que se derivan para a saúde da práctica de actividades físicas inadecuadas
  B21 Capacidade para planificar, desenvolver e controlar a realización de programas de actividades físico-deportivas
  B22 Capacidade para planificar, desenvolver e controlar programas para a dirección de organizacións, entidades e instalacións deportivas
  B23 Capacidade para seleccionar e saber utilizar o material e equipamento deportivo adecuado para cada tipo de actividade
  B24 Actuación dentro dos principios éticos necesarios para o correcto exercicio profesional
  B25 Habilidade de liderado, capacidade de relación interpersoal e traballo en equipo
  B26 Adaptación a novas situacións, á resolución de problemas e á aprendizaxe autónoma
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000