Guia docente 2021_22
Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte
Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte
 Materias
  Anatomía humana: Anatomía humana para o movemento
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Prácticas de laboratorio Prácticas: Puntuarase tanto a asistencia como a calidade das actividades realizadas nas prácticas. Valoraranse os exercicios realizados, tanto individuais como en grupo.
A nota final (NF) calcularase a través da nota de prácticas e avaliación continua (NEC) e a nota do exame final de preguntas obxectivas (NEF), mediante a seguinte fórmula (tomada de Bardina e Liz): NF=NECx0.3+(10-NECx0.3)x(NEF/10)
30 CG1
CG2
CG13
CE1
CE2
CE3
CE4
CE8
CE16
Exame de preguntas obxectivas Exame teórico: Preguntas de cinco opcións, resposta única, sen puntuar negativos. Para aprobar é necesario contestar o 70% das preguntas correctamente.
A nota final (NF) calcularase a través da nota de prácticas e avaliación continua (NEC) e a nota do exame final de preguntas obxectivas (NEF), mediante a seguinte fórmula (tomada de Bardina e Liz): NF=NECx0.3+(10-NECx0.3)x(NEF/10)
70 CG1
CG2
CG13
CE1
CE2
CE3
CE4
CE8
CE16
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

A nota final (NF) calcularase a través da nota de prácticas e avaliación continua (NEC) e a nota do exame final de preguntas obxectivas (NEF), mediante a seguinte fórmula (tomada de Bardina e Liz): NF=NECx0.3+(10-NECx0.3)x(NEF/10)

Si non se superou a materia na primeira convocatoria, as competencias non adquiridas serán avaliadas na Convocatoria de Xullo.
Manteranse os mesmos criterios en sucesivas convocatorias.
As datas oficiais de exames poderanse consultar na web da Facultade: http://fcced.uvigo.es/
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000