Guia docente 2023_24
Escuela de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio
Máster Universitario en Enxeñería Aeronáutica
 Materias
  Mecánica de fluídos avanzada
   Avaliación
  Descrición Cualificación Resultados de Formación e Aprendizaxe
Traballo tutelado Proba na que se expón unha situación ou problemática xa dada relativa a un fluxo fluído. O alumno analizará e resolverá o problema usando as técnicas numéricas da materia. O traballo subirase a plataforma Moovi en data anterior a data do exame oficial. 40 A2
A12
A13
Resolución de problemas Realización de dúas probas para avaliar as competencias adquiridas. Estas probas poden incluír preguntas pechadas con diferentes alternativas de resposta (verdadeiro/falso, elección múltiple, emparellamento de elementos...) ou a aplicación dos coñecementos á resolución de problemas concretos de fluídos ou a realización dun traballo de simulación numérica. Cada unha das probas terá un peso dun 30% sobre a nota final da materia. Unha destas duas probas realizarase na data oficial do exame final da materia 60 A2
A12
A13
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Evaluacion de primeira oportunidade:

Para superar a materia na 1º oportunidade requerirá obter unha calificación superior a 5 puntos sobre 10 na valoración conxunta
das probas de evaluación continua, as entregas de traballos durante o
desenvolvemento das clases, e o exame realizado na data oficial. A
calificación final da evaluación continua obterase de acordo coas
porcentaxes indicadas.

 

O/A estudante ten dereito a optar pola evaluación global segun o procedemento e o prazo que estableza o centro para cada
convocatoria.

 

Evaluación global:

Realizarase un exame o día de a data oficial, que
inclúe todos os contidos da materia, incluíndo os contidos e métodos utilizados nos casos de estudo. A calificación de devandito exame
para superar a materia será de 5 puntos sobre 10.

 

O calendario de probas de evaluación aprobado oficialmente
pola Xunta de Centro dá EEAE publícase na web

http://aero.uvigo.es/gl/docencia/exames

 

Evaluación da segunda oportunidade:

O estudiantado deberá presentarse ao exame de segunda
convocatoria de todos os contidos da materia, que supondrá o 100% da
nota, si a nota final de evaluación continua é menor que 5 puntos sobre
10. Terá tamén que presentarse ao exame de segunda convocatoria nos
seguintes supostos:

 

Evaluación de fin de carreira:

Para a evaluación de fin de carreira, realizarase un exame na data oficial, que inclúe todos os contidos da materia.
A calificación de devandito exame para superar a materia será de 5 puntos
sobre 10.

Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000