Guia docente 2019_20
Escola de Enxeñaría Aeronáutica e do Espazo
Máster Universitario en Operacións e Enxeñería de Sistemas Aéreos non Tripulados
 Materias
  Fundamentos de sistemas aéreos non tripulados
   Competencias
Código Descrición
CB1 Posuir e comprender os coñecementos que aporten unha base ou oportunidade de ser orixináis no desenvolvemento e aplicación de ideas, a menudo nun contexto de investigación
CB2 Que os estudantes sepan aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en entornos novos e pouco coñecidos dentro de contextos mais amplos (ou multidisciplinares) relaccionados ca súa área de estudo
CB3 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e enfrontarse a complexidade de formular xuizos a partir dunha información, que sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais é éticas vinculadas a aplicación dos seus coñecementos e xuizos
CG1 Que os estudantes adquiran coñecementos xerais en enxeñaría de sistemas aéreos non tripulados
CG3 Que os estudantes adquiran as capacidades para analizar as necesidades dunha empresa no ámbito dos sistemas aéreos non tripulados e determinar a mellor solución tecnolóxica para a mesma
CG4 Que os estudantes adquiran o coñecemento para desenvolver sistemas aéreos non tripulados ou planificar operacións específicas, dependendo das necesidades existentes e aplicar as ferramentas tecnolóxicas existentes
CG5 Que os estudantes coñezan e sexan capaces de aplicar os principios e metodoloxías de investigación como son as búsquedas bibliográficas, a toma de datos e análise e interpretación dos mesmos, así como a presentación de conclusións, de forma clara, concisa e rigurosa
CE1 Coñecemento sobre os principais sistemas, dos instrumentos de abordo e da estación de control dunha aeronave non tripulada, así como a súa influencia na seguridade
CT2 Capacidade para comunicarse por oral e por escrito en lingua galega
CT8 Capacidade de análise e síntese
CT9 Capacidade de razoamento crítico e creatividade
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000